Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Artiklar

Artiklarna i denna sektion levereras av en extern part och är inte skrivna av Salmi & Partners.

RSS

Ensam vårdnad vid otrohet

17 Jan 2024

Att bli bedragen i en relation är en hemsk upplevelse, som leder till känslor av svek, sorg, frustration – och ilska. Det är lätt att känna att man bara vill glömma bort personen som bedragit en och aldrig mer ha med denne att göra. Många uppdagade otrohetsaffärer leder också till uppbrott och separationer, inte sällan [...]


Förhandlingar med stängda dörrar

27 Apr 2022

Vad innebär det att en förhandling i domstol sker bakom stängda dörrar, och vilka skäl kan finnas? Kan man begära att förhandlingen sker bakom stängda dörrar vid en vårdnadstvist? Det är frågor som många ställer sig när man ska upp i domstol och bara själva tanken på processen får en att känna obehag. Att dessutom [...]


Dela på syskon vid vårdnadstvist?

21 Mar 2022

Att en domstol i en vårdnadstvist beslutar att dela på syskon är mycket ovanligt, men det förekommer. I dessa fall har rätten efter noggrant övervägande kommit fram till att det är det bästa för barnen utifrån de givna förutsättningarna. Oftast är den främsta orsaken till att syskonen splittras att barnen en längre tid har bott [...]


Vårdnadstvist och medborgarskap

15 Feb 2022

Frågor och svar om vårdnad och medborgarskap Vad innebär dubbelt medborgarskap? Vad får man göra och inte göra som föräldrar om man har gemensam vårdnad? Vad händer om ett barn med dubbelt medborgarskap förs till den ena förälderns hemland? Det är några av frågorna vi tänkte titta på i den här artikeln. Lite om vårdnad [...]


Vårdnadsutredning

12 Oct 2021

Vad är en vårdnadsutredning? När en vårdnadstvist uppstår mellan två föräldrar måste tingsrätten göra sig en bedömning av familjesituationen för att kunna döma. Man ger då familjerätten i uppdrag att utföra en vårdnadsutredning. Syftet med vårdnadsutredningen är att hjälpa rätten att komma fram till vad som är det bästa för barnet med betoning på umgänge, [...]


Retroaktivt underhållsbidrag

16 Jun 2021

Om ett barn bor med endast den ena föräldern ska den andra också betala underhåll. Det kan fastställas i domstol och kallas underhållsbidrag. Kan underhållsbidrag betalas ut retroaktivt? Båda föräldrarna är skyldiga att betala underhåll för sina barn. Den plikten gäller fram till att barnet blir myndigt, alltså fyller 18 år. Om barnet fortfarande studerar [...]


Underhållsbidrag | Hur mycket, hur ofta?

5 May 2021

Om ett barn med separerade föräldrar bor helt eller en större del av tiden hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag för barnet till dess 18-årsdag. Vad är underhållsbidrag? Föräldrar har skyldighet att försörja sitt barn till dess 18-årsdag, eller längre om det fortfarande går i skolan när det fyller 18. Underhållsbidrag [...]


Vad gäller om man inte kan bo varannan vecka?

27 Mar 2021

Vi lever just nu i en orolig och oviss tid där hela världen sitter fast i ett järngrepp sett till den epidemi som drabbat oss i form av corona. För många familjer så har livet kommit att förändras. Föräldrarna arbetar hemifrån och situationen blir väldigt annorlunda. Familjer som lever separerade påverkas också. Barn vars föräldrar [...]


Stor ökning av samtal till BRIS under julhelgen

17 Feb 2021

Julen är den helg som allra tydligast handlar om familjärt umgänge. Som familj så ska man umgås, njuta av varandras sällskap, äta god mat och givetvis också vänta in tomten med alla julklappar. Den bilden delas inte av alla familjer. I många fall så blir julhelgen en mardröm. Samtalen till BRIS ökar under ledigheten Det [...]


Varannan vecka | Gemensam vårdnad

8 Feb 2021

Gemensam vårdnad med boende varannan vecka hos respektive vårdnadshavare Två föräldrar som har gått igenom en vårdnadstvist, men där rätten dömt till fortsatt gemensam vårdnad, har så klart inte de bästa förutsättningarna att skapa ett fungerande samarbete kring barnen. Men rätten har ändå gjort bedömningen att möjligheten till ett samarbete finns, och det är i [...]


Rättegångskostnader vid vårdnadstvist – vem betalar?

5 Jan 2021

Vanligtvis är inte kostnaderna det första man som förälder tänker på när det kommer till en vårdnadstvist, men det är ändå en realitet som måste tas med. Ett gift par som skiljer sig behåller ändå gemensam vårdnad om eventuella barn. En vårdnadstvist uppkommer då en av föräldrarna till ett barn inte längre önskar att vårdnaden [...]


Så fungerar familjerätten

20 Nov 2020

Familjerättens uppgift är att stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. Det omfattar bland annat vårdnadsfrågor, adoption, faderskap, umgängesfrågor samt avtal rörande boende. Familjerättens perspektiv är att alltid barnets bästa: utgångspunkten är alltid barnets behov. Familjerätten – en del av socialtjänsten Familjerätten är en del av Socialtjänsten och en stor del av uppdragen kommer från [...]


Förberedelser inför ett samarbetssamtal

26 Oct 2020

Ett samarbetssamtal hanteras av Familjerätten och är något som varje kommun i Sverige måste erbjuda. Vad är ett samarbetssamtal? Samarbetssamtal syftar till att föräldrar i skilsmässa eller en separation ska hitta en gemensam väg för vårdnaden av barnet/barnen. Inom ramen för samtalet kan föräldrarna även klargöra frågor som rör barns boende och umgänge med respektive [...]


Riskbedömning vid vårdnad och umgänge

12 Oct 2020

Vad är egentligen en riskbedömning vid vårdnad och umgänge? I mål om vårdnad och umgänge så fyller riskbedömning en väldigt stor funktion. Riskbedömning vid vårdnadsfrågor kan minska antalet tvister Tvister om vårdnad har ökat dramatiskt - 48% mellan åren 2006-2017 - och genom riskbedömningar kan tvister minskas utanför den officiella processen. Det är eftersträvansvärt då [...]


Kan man flytta vid gemensam vårdnad?

15 Sep 2020

Här går vi igenom vad som gäller när ena parten vill flytta trots att man har gemensam vårdnad om barnen. Behöver du hjälp eller rådgivning i ett vårdnadsärende? Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och kan ge dig juridisk expertis och det stöd du behöver under processen. Välkommen att kontakta oss!  Boka rådgivning! En vårdnadstvist [...]


Många omhändertagna barn får vänta länge på nya vårdnadshavare

29 Jul 2020

Varje år omhändertas ungefär 8000 barn i Sverige av Socialtjänsten. LVU - Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga - tillämpas när frivilliga insatser inte är möjliga. LVU ska trygga samhällets möjligheter att ge barn och ungdomar vård och behandling. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt i en kärleksfull miljö. [...]


“Att rädda ett barn“ - Granskning av en vårdnadstvist

29 Jun 2020

SVT har under våren sänt en dokumentär i tre delar - Att Rädda Ett Barn - som skapats och producerats av journalisten Bo Göran Bodin. Dokumentären låter tittaren följa med i en vårdnadstvist som blivit väldigt infekterad. Skaparens syfte är att undersöka och belysa en viktigt del av en vårdnadstvist - hur vissa makthavare kan [...]


Vad gör en god man?

20 Nov 2019

En god man - eller förvaltare, som är ett liknande uppdrag men som har större befogenheter - har i uppdrag att sköta och ta tillvara en persons juridiska intressen. Har man en god man så kallas man för huvudman. Det som en god man konkret gör är att betala räkningar, ansöka om olika bidrag eller [...]


Nämndemän i en vårdnadstvist

22 Oct 2019

När det är dags att döma i en vårdnadstvist har domaren ofta sällskap av tre nämndemän. Hur utses de och vilken påverkan har de på domen? En vårdnadstvist är ett tvistemål, det vill säga ett mål där domstolen inte utdömer något straff utan som är till för att avgöra en fråga mellan två parter som [...]


Ökning av vårdnadstvister som går till domstol

6 Nov 2018

Vårdnadstvister som avgörs i domstol har ökat, faktum är att de senaste 10 åren har det skett en rejäl ökning enligt statistik som SVT har tagit fram. Detta trots att det finns professionell hjälp att få i dagens samhälle genom familjerådgivning och samarbetssamtal. Antalet har faktiskt fördubblats på de tio åren som undersökts mellan 2007 [...]


Mor- eller farföräldrar som vårdnadshavare

19 Sep 2018

Kan en förälder på eget bevåg skriva över vårdnaden till sina föräldrar? Och hur ser det ut om ett barns föräldrar dör, blir det mor- eller farföräldrarna som automatiskt får vårdnaden då? Det här är nog något som många mor- och farföräldrar funderar över och oroar sig för. Ofta har man starka band till sina [...]


Vårdnadstvist efter misshandel

3 Jul 2018

Det är vanligt förekommande att en kvinna som blivit misshandlad av sin make ansöker om ensam vårdnad om barnen. Dock är det inte självklart att rätten alltid dömer till ensam vårdnad. I svensk lagstiftning finns nämligen en mycket stark tro på att gemensam vårdnad är det bästa för barnen och ska bibehållas så långt det [...]


Vårdnadstvist | Tips till pappor i vårdnadstvister

13 May 2018

En vanlig uppfattning är att pappor ofta hamnar i ett automatiskt underläge i vårdnadstvister. Men stämmer detta?    För många fäder kan det kännas hopplöst att hamna i en vårdnadstvist. Många pappor upplever att samhället redan på förhand bestämt att mamman är den mest lämpliga vårdnadshavaren och ska därför erkännas ensam vårdnad. Många fäder känner [...]


Tuffare ton i vårdnadstvister

20 Apr 2018

Domstolarna har blivit hårdare i sina bedömningar i vårdnadstvister – som i sin tur har blivit allt mer infekterade. Det visar undersökningen Familjerättsbarometern, som genomförts av publikationen Legally Yours. Antalet vårdnadstvister har ökat på senare år, en fördubbling det senaste årtiondet. 2005 var antalet 2628 – 2014 var antalet vårdnadstvister 5692. Men det har inte [...]


En vårdnadstvist kan ta lång tid

15 Mar 2018

Här berättar vi lite om hur långa vårdnadstvister kan bli. Svaret är att det varierar stort och beror mycket på hur processen handläggs.   Sammanfattningsvis kan man säga att en vårdnadstvist som slutar med överenskommelse tar mellan 3 och 5 månader, men det förutsätter att parterna kommer överens redan vid första muntliga förberedelsen i rätten. [...]


Vårdnadstvist - så kan det vara för dig som pappa

4 Jan 2018

Att hamna i en vårdnadstvist med en person som man tidigare älskat och levt tillsammans med är inget önskvärt. En vårdnadstvist har en tendens att ta fram de sämsta sidorna hos människor och det är en situation där det är svårt att hålla huvudet kallt.  Ursprunget till en vårdnadstvist När ett gift par med barn [...]


Vad innebär umgängessabotage?

11 Dec 2017

Föräldrar som separerar har antingen fortsatt gemensam vårdnad om barnet, eller så tas vårdnaden över av den förälder som barnet bor mest hos, om föräldrarna är överens om detta. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man är ansvarig för barnets uppfostran och att ta beslut som är av avgörande beslut för barnets trygghet [...]


Vad händer med vårdnaden om en förälder flyttar?

11 Dec 2017

I Sverige anses gemensam vårdnad vara det bästa för barnet. När två föräldrar som haft gemensam vårdnad separerar, fortsätter de att ha gemensam vårdnad om barnet. Det betyder att de tillsammans har ansvaret för att uppfostra barnet och ta vad lagen kallar ingripande beslut rörande dess framtid, frågor som rör exempelvis skolgång och boendeort. "Ju [...]


Gemensam vårdnad - regler och lagar

5 Dec 2017

Gemensam vårdnad innebär att barnets båda föräldrar tillsammans ansvarar för och beslutar i viktiga frågor rörande barnet och är utgångspunkten i svensk lag. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad redan från barnets födsel. Är föräldrarna inte gifta kan de begära gemensam vårdnad efter att barnet är fött och få det godkänt efter att [...]


Vårdnadstvist vid våld i hemmet

28 Nov 2017

När föräldrarna till ett barn skiljer sig säger lagen att vårdnaden om barnet även i fortsättningen ska vara gemensam. Grundtanken i svensk lag är att barnets bästa ska vara i fokus och det anses i de allra flesta fall vara bäst för barnet om föräldrarna samarbetar kring ingripande beslut som rör barnet. Om en av [...]


Ensam vårdnad – vilken blankett?

21 Nov 2017

När man skiljer sig och det finns barn med i bilden blir vårdnaden om barnen automatiskt gemensam, precis som den varit tidigare. Man är tillsammans ansvariga för och skyldiga att ta beslut som är av ingripande betydelse för barnet och ansvara för dess uppfostran och välmående. Om föräldrarna av någon anledning inte längre vill att [...]


Vårdnadstvist – hur lång tid kan det ta?

2 Nov 2017

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?  Ja, det är ungefär lika lätt att svar på som hur långt ett snöre är. Svaret är naturligtvis att det beror på, det finns flera stadier i en vårdnadstvist och beroende på hur lång tid de tar var för sig påverkas processens längd. Men visst, det tar inte några [...]


Dömd för barnpornografibrott - fick vårdnad

10 May 2017

Här berättar vi om förskolläraren som döms för barnpornografibrott, men som ändå fått delad vårdnad om sin son efter en vårdnadstvist. Den 46-årige mannen är utbildad förskolelärare och har arbetar med barn i flera år. För två år sedan dömdes han för barnpornografibrott. När han hade avtjänat sitt fängelsestraff så vände han sig till tingsrätten [...]


Interimistiskt beslut i vårdnadstvist – vad är det?

23 Mar 2017

Ett interimistiskt beslut i en vårdnadstvist är ett tillfälligt beslut. Det gäller tills vidare, det vill säga fram till dess att domstolen fattar sitt beslut. Behöver du hjälp eller rådgivning i ett vårdnadsärende? Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och kan ge dig juridisk expertis och det stöd du behöver under processen. Välkommen att kontakta [...]


Delvis olämplig pappa segrade i vårdnadstvist

20 Mar 2017

Här berättar vi om en pappa som fick rätt i en uppslitande vårdnadstvist – trots att hans lämplighet som förälder ifrågasattes i rätten. Barnets bästa ska alltid vara avgörande i en vårdnadstvist och i detta fall ansåg man att det var tryggast för barnen att stanna hos sin pappa - trots att även mamman bedömdes [...]


Hovrätten ändrade dom – pappa fick ensam vårdnad

10 Mar 2017

Här berättar vi om en vårdnadstvist där pappan fick rätt i Hovrätten trots att två separata utredningar ville ge dotterns mamman ensam vårdnad. Den fyraåriga flickans föräldrar var sambos under en kort period 2010 men separerade och mamman har haft vårdnaden om dottern sedan födseln. Pappan var dock inte nöjd med den situationen. Han hävdar att [...]


Pappa fick rätt i vårdnadstvist

23 Feb 2017

Här berättar vi om ett fall där båda föräldrarna fick vårdnad i hovrätten trots att mamman i första instans fick ensam vårdnad om sin son. Det är Dagens Juridik som berättar den om den här historien. Denna vårdnadstvist inleddes för ett par år sedan. Pappan till den fyraårige pojken vände sig till tingsrätten i Stockholm [...]


En vårdnadstvist i Tingsrätten

7 Feb 2017

När det handlar om vårdnad av barn, var barnen ska bo och gällande barns rätt till umgänge så beslutar domstol i de fall där föräldrarna inte lyckas komma överens. Innan en vårdnadstvist hamnar i domstolen så kan föräldrarna försöka lösa konflikten på ett annat sätt. En möjlighet är ett samarbetssamtal under ledning av en tjänsteman [...]


Kvinna dömd för lögn om övergrepp i vårdnadstvist

9 Jan 2017

Det har på senare år blivit vanligare att anklagelser om sexuella övergrepp blandas in i vårdnadstvister. Här berättar vi om ett sådant fall som utspelades under 2015. Mannen och kvinnan var tidigare gifta men hade separerat och hamnat i en vårdnadstvist om sina barn, födda 2006 och 2009. Inför tvisten gjorde kvinnan en polisanmälan om [...]


Föräldrar fick delad vårdnad trots samarbetssvårigheter

2 Dec 2016

Samarbetssvårigheter mellan föräldrar är ofta avgörande i en vårdnadstvist. Samarbetssvårigheterna måste dock vara starka och inte av ”övergående natur” för att en av föräldrarna ska få ensam vårdnad. Här berättar vi om en vårdnadstvist som efter några turer i rättssystemet slutade med delad vårdnad trots att föräldrarna hade problem att samarbeta. En kvinna begärde i [...]


Mamma avlyssnade dottern under vårdnadstvist – friades

17 Nov 2016

Får man avlyssna sina barns telefonsamtal under vårdnadstvist? Svaret är ja, i alla fall om man tittar på ett fall som nyligen avslutades i Hovrätten. Det är Dagens Juridik som berättar om det ovanliga fallet. En 34-årig kvinna blev åtalad för olaglig avlyssning. Det hela uppdagades när kvinnans dotter skickat ett sms till pappan där hon berättade att [...]


Så överlever du en vårdnadstvist

4 Nov 2016

En vårdnadstvist är i en tung, uppslitande och omskakande upplevelse. Få kommer genom denna upplevelse utan sår i själen. Men det går att komma igenom en vårdnadstvist utan att helt tappa bort sig själv. Här är några enkla överlevnadstips för personer som är inblandade i en vårdnadstvist. 1. Ta hjälp – ensam är inte alltid [...]


Föräldraskapet – inte könet – viktigast i vårdnadstvister

21 Oct 2016

”Mamman vinner alltid vårdnadstvister”. Den åsikten dyker emellanåt upp i debatten, men stämmer det eller är det en myt? Svaret är både ja och nej. Mamman ”vinner” de flesta vårdnadstvister, men det är inte för att hon är kvinna. Det visar en studie som genomfördes 2009. Vårdnadstvister utvecklas ofta till uppslitande historier som är smärtsamma [...]


 

 

Hos oss står du som klient i centrum.