Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Dömd för barnpornografibrott - fick vårdnad

Här berättar vi om förskolläraren som döms för barnpornografibrott, men som ändå fått delad vårdnad om sin son efter en vårdnadstvist.

Den 46-årige mannen är utbildad förskolelärare och har arbetar med barn i flera år. För två år sedan dömdes han för barnpornografibrott. När han hade avtjänat sitt fängelsestraff så vände han sig till tingsrätten och begärde att få gemensam vårdnad om sin åttaårige son.

Mamman oroad för övergrepp

Mamman, som har haft ensam vårdnad för pojken, oroade sig över att sonen skulle utsättas av övergrepp från pappan, och vill därför även i fortsättningen ta hand om honom. Pappan skulle dock få träffa pojken även i fortsättningen, men då med så kallat umgängesstöd.

Tingsrätten beslutade att mamman skulle få vårdnaden även i fortsättningen. Visserligen konstaterade rätten att föräldrarna hade ett gott samarbete om sonen i samband med pappans umgänge. Men man ansåg samtidigt att pappans brottshistorik med barnpornografi talade emot hans rätt att få umgänge med sonen. Trots att brottsligheten inte var riktad mot sonen eller någon annan person så tyckte man att det fanns anledning att ifrågasätta mannens lämplighet som vårdnadshavare. I Tingsrätten vann alltså modern denna vårdnadstvist och fick fortsatt ensam vårdnad.

Pappan överklagade till Hovrätten

Pappan överklagade domen till Hovrätten, som gjorde en annan bedömning. Man tog visserligen mammans oro på allvar, men ansåg det ändå motiverat med gemensam vårdnad. Hovrätten ansåg att hans brott, där han tagit del av material som visar allvarliga sexuella övergrepp mot barn, gör att hans omdöme starkt kan ifrågasättas. Men faktumet att brotten inte riktats mot varken mamman eller sonen anser man talar till hans fördel, samt att han genomgått behandling hos Kriminalvården.

Hovrätten ansåg dessutom att pojken har ett stort behov av umgänge med sin pappa och beslutade därför att han skulle få rätt till ett omfattande umgänge utan stöd. En viss risk för brottslighet anser man finns, men inte till den grad att han ska berövas allt umgänge. Dock fick pappan att risken för brott är så stor att han inte tilldelas något umgänge under lov eller nattetid.

Källa: Dagens Juridik

 

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

10 May 2017