Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vad gäller om man inte kan bo varannan vecka?

Vi lever just nu i en orolig och oviss tid där hela världen sitter fast i ett järngrepp sett till den epidemi som drabbat oss i form av corona. För många familjer så har livet kommit att förändras. Föräldrarna arbetar hemifrån och situationen blir väldigt annorlunda.

Familjer som lever separerade påverkas också. Barn vars föräldrar har skilt sig kan få en helt annorlunda situation än vad de är vana vid. Att barn vant sig vid att bo varannan vecka hos respektive förälder kan vara svårt i dessa tider. Detta sett rent logistiskt och där rådet är att man ska hålla sig till umgänge med de närmaste.

Att undvika resor är en rekommendation och den gäller även för barn. Bor du som förälder i en stad och region medan din forna partner bor i en annan så kanske boendeformen bör ändras.

Skydda föräldern som är i riskgrupp

Hur fungerar detta rent praktiskt - kan man bo varannan vecka eller måste man som både barn och förälder hitta nya vägar? Om barnet är sjukt, krassligt eller visar upp andra symtom - ska man då verkligen låta det bo även hos den andra föräldern och därigenom eventuellt föra en smitta vidare? Det finns inga tydliga regler, men däremot så finns det riktlinjer från Folkhälsomyndigheten som skilda föräldrar rekommenderas att följa.

  • Om ert barn insjuknat hos den ene föräldern så är det bäst att barnet i fråga stannar där till dess att symtomen lagt sig. Detta oavsett om det egentligen är dags för ett byte av boende. Smittspridningen ska minskas och det gäller även i dessa situationer.

  • Barnet ska även stanna hos den ene föräldern om den andra har visat symtom. Om den förälder som står redo att ta emot barnen under sin vecka visar upp symtom på Covid-19 så gör man bäst i att låta barnen stanna hos den andre. Vänta tills föräldern är först fri från alla symtom och sedan ytterligare 48 timmar.

  • Avvägningar bör göras individuellt. Om en förälder är i en riskgrupp så bör denne också skyddas. Där får man som föräldrar kanske hitta andra lösningar än att barnen bor varannan vecka. Det kanske är en bättre idé att barnen kommer över - återigen, och viktigt, symtomfria - och under kortare stunder. Idag finns det så många olika hjälpmedel för att upprätthålla en kontakt - telefon, facetime, sms och så vidare - att det kan fungera även utan rent fysiska möten. Det är naturligtvis svårt att hålla sig borta från de egna barnen, men det handlar - förhoppningsvis - om en begränsad period. Som det idag heter: Håll avstånd - Håll ut. Tillsammans kan vi klara detta.

Läs mer

Vad innebär umgängessabotage?

Retroaktivt underhållsbidrag

Kan man flytta vid gemensam vårdnad?

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.
27 Mar 2021