Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Varannan vecka | Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad med boende varannan vecka hos respektive vårdnadshavare

Två föräldrar som har gått igenom en vårdnadstvist, men där rätten dömt till fortsatt gemensam vårdnad, har så klart inte de bästa förutsättningarna att skapa ett fungerande samarbete kring barnen. Men rätten har ändå gjort bedömningen att möjligheten till ett samarbete finns, och det är i grunden något som man som förälder ska vara glad för. Att båda föräldrarna engagerar sig i barnet och visar att de kan kommunicera, betyder mycket för ett barn som växer upp. I längden kan det också bidra till bättre förståelse och kontakt mellan föräldrarna, något som så klart gynnar barnet.

Vad gäller boendet och hur det ska delas upp brukar det i de flesta fall få en naturlig lösning. Barnet ska ha en hemadress, alltså vara mantalsskriven hos en av föräldrarna. Det bästa är om den adressen är där barnet går i skolan, har sina fritidsaktiviteter och sitt umgänge.

Bor båda föräldrarna i närheten av skola och kompisar kan ett boende varannan vecka vara den bästa lösningen. Föräldrarna turas då om att ha barnen hos sig en vecka i taget. För att ett boende ska kunna delas upp regelbundet på det här sättet är det dock nödvändigt att föräldrarna åtminstone bor i samma stad.

Att skriva umgängesavtal

De föräldrar som vill ha tydlighet kan skriva ett umgängesavtal, där de skriver ner vad de har kommit överens om angående vilka tider som ska gälla för umgänge, boende, överlämning och annat. Det kan vara bra att ha ett sådant avtal att luta sig mot om den andra föräldern krånglar. Är umgängesavtalet undertecknat av båda föräldrarna och dessutom godkänt av socialnämnden så är det juridiskt bindande. Vill man ha hjälp att skriva ett korrekt umgängesavtal som båda finner rättvist kan man vända sig till en jurist eller advokat med kunskaper inom familjerätt.


Läs mer

Pappa fick rätt i vårdnadstvist

Rättegångskostnader - vem betalar?

Tuffare ton i vårdnadstvister

Mer om underhållsbidrag

 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.8 Feb 2021