Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Varannan vecka | Gemensam vårdnad

Två föräldrar som har gått igenom en vårdnadstvist, men där rätten dömt till fortsatt gemensam vårdnad, har så klart inte de bästa förutsättningarna att skapa ett fungerande samarbete kring barnen. Men rätten har ändå gjort bedömningen att möjligheten till ett samarbete finns, och det är i grunden något som man som förälder ska vara glad för. Att båda föräldrarna engagerar sig i barnet och visar att de kan kommunicera, betyder mycket för ett barn som växer upp. I längden kan det också bidra till bättre förståelse och kontakt mellan föräldrarna, något som så klart bara gynnar barnet.

”Föräldrarna turas om att ha barnen hos sig en vecka i taget, vilket ger både barn och föräldrar möjlighet att ha en vardag tillsammans”

Vad gäller boendet och hur det ska delas upp brukar det i de flesta fall få en naturlig lösning. Barnet ska ha en hemadress, alltså vara mantalsskriven hos en av föräldrarna. Det bästa är om den adressen är där barnet går i skolan, har sina fritidsaktiviteter och sitt umgänge. Bor båda föräldrarna i närheten av skola och kompisar kan ett boende varannan vecka vara den bästa lösningen. Föräldrarna turas då om att ha barnen hos sig en vecka i taget, vilket ger både barn och föräldrar möjlighet att ha en vardag tillsammans, med allt vad det innebär. För att ett boende ska kunna delas upp regelbundet på det här sättet är det dock nödvändigt att föräldrarna åtminstone bor i samma stad.

Att dela vardagen

Skillnaden är stor mellan att ha barnen hos sig varannan helg och ha dem hos sig en hel vecka i taget. Allt är inte bara ledighet, utflykter och lördagsgodis utan även måndagsmorgnar med skolstress, VAB och fritidsaktiviteter. Att dela vardagslivet med barnen är både jobbigt, nyttigt och stimulerande på samma gång. Framför allt skapar det en större känsla av samhörighet mellan barnen och föräldern.

Större krav på samarbete

Att dela barnen mellan sig varannan vecka ställer dock större krav på samarbetet mellan föräldrarna. Det kommer att hända att man får förhinder; ett viktigt möte, en resa man vill göra eller måste göra i jobbet, en fest eller ett bröllop man vill gå på. Man kan inte förvänta sig att den andra föräldern är så värst pigg på att rycka in för ens skull och ha barnen hos sig när det händer, men ju bättre relation föräldrarna har, desto större är möjligheten att de kan vara generösa mot varandra vid sådana tillfällen. Annars får man helt enkelt förlägga sitt sociala liv till de veckor man inte har barnen.

Stå över konflikter för barnens skull

Att som förälder lära sig stå över känslor som svartsjuka, svek och missunnsamhet för sina barns skull, bidrar mycket till den personliga utvecklingen och gör en till en bättre förälder. Man måste inte bli bästa kompisar, men man kan lära sig ha en dialog och vara lyhörd för den andra förälderns tankar och planer för barnen, och dessutom för dennes egna behov då och då. Det man ger kommer man förhoppningsvis att få tillbaka när man själv behöver byta en vecka eller en helg.

Att skriva umgängesavtal

De föräldrar som vill ha tydlighet kan skriva ett umgängesavtal, där de skriver ner vad de har kommit överens om angående vilka tider som ska gälla för boende, överlämning och annat. Det kan vara bra att ha ett sådant avtal att luta sig mot om den andra föräldern krånglar. Är umgängesavtalet undertecknat av båda föräldrarna och dessutom godkänt av socialnämnden så är det juridiskt bindande. Vill man ha hjälp att skriva ett korrekt umgängesavtal som båda finner rättvist kan man vända sig till en jurist eller advokat med kunskaper inom familjerätt.

 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.12 jun 2018