Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Dela på syskon vid vårdnadstvist?

Att en domstol i en vårdnadstvist beslutar att dela på syskon är mycket ovanligt, men det förekommer.

I dessa fall har rätten efter noggrant övervägande kommit fram till att det är det bästa för barnen utifrån de givna förutsättningarna. Oftast är den främsta orsaken till att syskonen splittras att barnen en längre tid har bott hos varsin av föräldrarna.

En av de största anledningarna till att en vårdnadstvist uppstår är att föräldrarna har stora samarbetssvårigheter och bevisligen inte klarar av att ha gemensam vårdnad av barnen. Om något av syskonen då bott en längre tid hos pappan och ett annat hos mamman, och de själva trivs med den situationen, kan rätten ta beslutet om så kallad delad vårdnad av syskonen, trots att utgångspunkten i Sverige alltid är att man inte ska dela på syskon.

Dela på syskon efter vårdnadstvist – ett beslut som bör övervägas noga

Föräldrar som skiljer sig kan redan i skilsmässoansökan ange om de vill ha delad vårdnad, om de är överens om detta. Det finns dock goda skäl att överväga ett sådant beslut noggrant. Att separera syskon är inte bra för deras välbefinnande. Undersökningar visar att syskon kan må mycket dåligt av att separeras från varandra, särskilt om de blir flyttade till varsin bostadsort. Denna känsla kan sitta kvar långt upp i åldrarna och kommer att påverka syskonens relation i hela deras liv. Å andra sidan finns också fall där ett sådant arrangemang kan bli lyckat, om barnen själva uttryckligen önskar ett sådant scenario och föräldrarna ser till att syskonen får en regelbunden och tät kontakt med varandra och föräldrarna.

Åldersaspekten är viktig

Ju yngre syskonen är, desto mindre påverkas de av att skiljas från sina syskon. Precis vid vilken ålder det kan vara mer eller mindre skadligt att separera syskon är svårt att säga, det beror mycket på syskonens kontakt och hur mycket de tyr sig till varandra. Syskon som kommit upp i skolåldern och som levt tillsammans och utvecklat en nära syskonrelation bör absolut inte separeras mot sin vilja.

En annan aspekt är åldersskillnaden mellan barnen. Syskon med en mindre åldersskillnad mellan sig tenderar att ha en tätare relation än syskon där ålderskillnaden är stor. Men återigen är detta individuellt och beror på den förevarande situationen.

 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.21 Mar 2022