Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Dela på syskon vid vårdnadstvist?

Att en domstol i en vårdnadstvist beslutar att dela på syskon är mycket ovanligt, men det förekommer. I dessa fall har rätten efter noggrant övervägande kommit fram till att det är det bästa för barnen utifrån de givna förutsättningarna. Oftast är den främsta orsaken till att syskonen splittras att barnen en längre tid har bott hos varsin av föräldrarna.

”Om något av syskonen bott en längre tid hos pappan och ett annat hos mamman, och de själva trivs med den situationen, kan rätten ta beslut om så kallad delad vårdnad av syskonen”

En av de största anledningarna till att en vårdnadstvist uppstår är att föräldrarna har stora samarbetssvårigheter och bevisligen inte klarar av att ha gemensam vårdnad av barnen. Om något av syskonen då bott en längre tid hos pappan och ett annat hos mamman, och de själva trivs med den situationen, kan rätten ta beslutet om så kallad delad vårdnad av syskonen, trots att utgångspunkten i Sverige alltid är att man inte ska dela på syskon.

Delad vårdnad

Många svenskar använder begreppet delad vårdnad i dess rakt motsatta betydelse, att föräldrarna tillsammans ansvarar för barnens uppfostran och välbefinnande och tar viktiga beslut rörande barnet i samförstånd. Denna vårdnadsform heter gemensam vårdnad. Delad vårdnad i juridisk mening innebär just det som den här artikeln handlar om, att vårdnaden delas upp och en förälder får ensam vårdnad om ett (eller flera) syskon, och den andra föräldern får ensam vårdnad om ett annat.

Ett beslut som bör övervägas noga

Föräldrar som skiljer sig kan redan i skilsmässoansökan ange om de vill ha delad vårdnad, om de är överens om detta. Det finns dock goda skäl att överväga ett sådant beslut noggrant. Att separera syskon är inte bra för deras välbefinnande. Undersökningar visar att syskon kan må mycket dåligt av att separeras från varandra, särskilt om de blir flyttade till varsin bostadsort. Denna känsla kan sitta kvar långt upp i åldrarna och kommer att påverka syskonens relation hela deras liv. Å andra sidan finns också fall där ett sådant arrangemang kan bli lyckat, om barnen själva uttryckligen önskar ett sådant scenario och föräldrarna ser till att syskonen får en regelbunden och tät kontakt med varandra och föräldrarna.

Åldersaspekten är viktig

Ju yngre syskonen är, desto mindre påverkar det dem i regel att skiljas från sina syskon. Precis vid vilken ålder det kan vara mer eller mindre skadligt att separera syskon är så klart svårt att säga, det beror mycket på syskonens kontakt och hur mycket de tyr sig till varandra. Syskon som kommit upp i skolåldern och som levt tillsammans och utvecklat en nära syskonrelation bör absolut inte separeras mot sin vilja.

En annan aspekt är åldersskillnaden mellan barnen. Syskon med en mindre åldersskillnad mellan sig tenderar att ha en tätare relation än syskon där det skiljer en fyra, fem år. Men återigen är detta individuellt från fall till fall.

En oönskad lösning

Syskon borde definitivt inte separeras som en rättviseåtgärd åt föräldrar som inte kan hålla sams. Men ibland ser rätten ingen annan utväg. Syskon som separeras gör det eftersom rätten inte kan hitta någon annan lösning. Ofta har föräldrarna självsvåldigt tagit hand om varsitt barn i ett ställningskrig som bara förvärrat konflikten, och att samsas om umgänge och umgänge tycks för dem omöjligt. Då kan en sista utväg vara att separera syskonen och dela upp vårdnaden.

 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.23 maj 2018