Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Om oss | Kunniga familjerättsadvokater

Erfarna advokater med specialkompetens inom vårdnad

Hos oss på Salmi & Partners står du som klient alltid i centrum. Vi bevakar och tillvaratar just dina intressen och är dessutom tillgängliga under årets alla dagar när du behöver komma i kontakt med oss snabbt. Vår jour är alltid tillgänglig på kvällar och helger. 

Vi är verksamma inom många delar av juridiken och strävar efter att vara flexibla och ordnar gärna möten där du behöver oss. För att minimera dina utgifter för ett juridiskt ombud ser vi alltid till att hålla kostnaderna nere genom att utreda möjligheter till rättshjälp eller rättsskydd. Du ska kunna söka den hjälp du behöver utan att behöva oroa dig för att ruinera hela din ekonomi. Vi kan i dessa fall sköta kontakten med försäkringsbolag eller Rättshjälpsmyndigheten. 

Vi vet att många drar sig för att söka hjälp just på grund av kostnaderna men det finns som sagt stöd att få och genom att anlita ett kunnigt ombud som oss med erfarenhet av just vårdnadstvist och familjejuridik kan vi snabbt ge svar på vad du behöver förbereda för att genomföra processen på ett tydligt sätt. Vi förklarar allt på ett sätt som gör det möjligt även för någon utan juridiska bakgrundskunskaper att förstå hur olika rättsprocesser går till.

Stockholm

Ismo Salmi
Advokat, Delägare & Notarius Publicus
Tel: 070-817 68 72
Mail: [email protected]

Eric von Platen
Advokat, Delägare & Notarius Publicus
Tel: 073-513 55 97
Mail: [email protected]

Milan Miljkovics
Advokat, Delägare
Tel: 076-945 65 46
Mail: [email protected]

Jonas Melzer
Advokat, Delägare
Tel: 072-306 84 21
Mail: [email protected]

Anette Ezelius
Jurist
Tel: 070-471 14 32
Mail: [email protected] 

Alexander Follin
Advokat
Tel: 070-454 11 20
Mail: [email protected]

Urban Myrberg
Advokat
Tel: 070-454 10 59
Mail: [email protected]

Elmira Schaaf
Advokat
Tel: 079-065 21 25
Mail: [email protected]

Roula Licha
Kontorschef / Ekonomiansvarig
Tel: 08-673 51 80
Mail: [email protected]


Göteborg

Ismo Salmi
Advokat, Delägare & Notarius Publicus
Tel: 070-817 68 72
Mail: [email protected]

Jessica Sunnervall
Advokat, Delägare
Tel: 0760-15 79 92
Mail: [email protected]

Arlinda Loncari
Advokat
Tel: 0739-89 68 24
Mail: [email protected]

Miki Nesic
Jurist
Tel: 031-3000 550
Mail: [email protected]

Konsumenttvistnämnden

Konsumenttvistnämnden prövar tvister gällande arvode eller andra ekonomiska krav som riktas mot en advokatbyrå eller en enskild advokat från en konsument.

Nämnden består av fem ledamöter samt fem suppleanter. Uppdelningen är tänkt att representera konsumentintresse och advokatintresse till lika stora delar.

För nedlagt arbete i nämnden utgår ingen ersättning till de ledamöter som är advokater. Övriga ledamöter ersätts per tillfälle enligt en löneschablon oavsett utgången i respektive ärende som nämnden behandlar. Konsumenttvistnämnden är opartisk och instiftat för att ge en rättvis prövning. Kammarkollegiet har prövat och godkänt nämnden.

Efter att man som konsument skickat in ett komplett krav till Konsumenttvistnämnden tar det normalt tre veckor innan beslut om ärendet kommer att prövas. Ansökningsavgiften ligger på 100 kronor och betalas även om ärendet avvisas. 

 

Vi bistår dig som ombud i vårdnadstvister och annat som rör familjerätt.