Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

ERFARNA ADVOKATER
FAMILJERÄTT & VÅRDNADSFRÅGOR

Experter på familjerätt och vårdnadstvist

Våra advokater och jurister på Salmi & Partners har lång erfarenhet och djup kompetens gällande vårdnadstvister, umgängestvister, tvister om barns boende och LVU-mål. Ta kontakt med oss för att boka in ett möte där vi tillsammans kan besluta hur vi bör gå vidare med ditt eventuella tvistemål. Vi är lyhörda och noggranna med att alltid se till barnets bästa samt ge dig som förälder det stöd du behöver.

Du når oss enklast via vårt praktiska formulär här på sidan eller på telefon: 08-673 51 80 (Stockholm), 031-300 05 50 (Göteborg). 

Bra advokater med stort engagemang

Denna delen av vårt arbete fokuserar alltså främst på det område som kallas familjejuridik och på föräldrabalken som är den lag som reglerar det rättsliga förhållandet mellan föräldrar och barn. Med vår långa erfarenhet av tvistemål gällande vårdnad och umgänge kan du känna dig säker på att få hjälp av advokater och jurister som är vana av att hantera ärenden av detta slag. Vi hjälper dig både i domstolen, under huvudförhandling och i de steg som föregår en sån process. Vi vet att det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga i dessa frågor så vi ledsagar dig och hjälper dig att ta fram de underlag du behöver för att understödja din sak i målet.  

Utöver familjerätt arbetar vi även med affärsjuridik, arbetsrätt, asylfrågor och flera andra juridiska områden. Som advokatfirma ställer vi även upp som försvarare för den som misstänks för brott och är målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Därtill kan du få hjälp med till exempel äktenskapsförord, boutredningar och arvsfrågor av våra kunniga jurister.  

Vårdnadstvist - Vi ser till dina och barnets rättigheter

En vårdnadstvist är en relativt långdragen process och det uppstår ofta mer konflikter på vägen innan man kommer fram till en lösning. Vi ger dig råd kring hur du bäst agerar för att processen skall fungera så bra som det är möjligt, även om det är en svår situation, samt står vid din sida som din juridiska representant för att se efter dina rättigheter under samtliga förhandlingar.

Bakgrunden till att föräldrar inte kan enas kan vara att de har stora samarbetsproblem, att det förekommer våld eller missbruk i hemmet, att den ene föräldern planerar att flytta med barnen eller föra dem utomlands eller att ett barn av andra skäl far illa hos den ene föräldern. Ett ytterligare skäl kan vara att den ene föräldern utan bärande skäl vägrar den andre att ha umgänge med barnen, så kallat umgängessabotage.

Barnets vilja och behov

Det viktiga att komma ihåg när det gäller vårdnadstvister är att det är barnets rättigheter som ska tillgodoses. Utgångspunkten är att de har rätt till lika mycket umgänge med båda sina föräldrar. 

Olika rekommendationer är dock vanligt för olika åldrar. Barn under 3 år har inte alltid ett växelvis boende och barn som är 12 år och äldre har exempelvis större möjlighet att påverka beslutet om vårdnad. Kontakta oss om du vill veta mer om hur barnens ålder påverkar processen.  

Vi företräder dig i rätten och hjälper dig även med de förberedelser som krävs. I många vårdnadstvister står ord mot ord så det är viktigt att veta hur man kan dokumentera det som har skett för att bättre kunna föra fram sin sak. 

Vem står för rättegångskostnader vid en vårdnadstvist

Grundregeln för tvistemål som rör vårdnad eller umgängesfrågor är att båda föräldrarna ansvarar för sina egna kostnader, oavsett vem som vinner. Undantag kan komma att göras i fall då den ena parten medvetet agerat på ett sätt som saboterar processen (t ex genom att missa förhandlingar eller upprepade gånger stämma den andra föräldern för att få rätt till ensam vårdnad).

Du bör alltså vara försiktig med att upprepade gånger begära ensam vårdnad om rätten redan beslutat att gemensam vårdnad ska gälla.

Rättegångskostanderna finasieras i första hand med hjälp av eventuellt rättskydd vilket utgår från hem- eller villaförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på vilket skydd du har betalat för och vad du har möjlighet att få hjälp med!

Har du inte rätt till rättskydd kan du i vissa fall ha rätt till statlig rättshjälp baserad på din ekonomi.

LVU

I de fall socialtjänsten beslutat att tvångsomhänderta ett barn för placering i jour- eller familjehem (fosterhem) skall detta alltid prövas av en domstol. Då kan vi bistå dig i rollen som juridiskt ombud. 

Vi är medvetna om att det finns brister i hur denna typ av fall hanteras, vilket bland annat Advokatsamfundets tidning Advokaten har skrivit om nyligen. Det är därför viktigt att du har ett kunnigt juridiskt ombud som hjälper dig i processen så att alla uppgifter kommer fram på ett klart och tydligt sätt. Var inte rädd för att ställa frågor och komma med egna synpunkter och funderingar. Vi är väl medvetna om att det kan vara svårt att förstå den juridiska jargongen för en lekman.

Viktigt att ta hjälp i en svår stund

En skilsmässa drabbar alla inblandade lika hårt, både barn och föräldrar påverkas mycket starkt på ett känslomässigt plan. Hur tuff upplevelse det blir varierar och beror i hög utsträckning på samarbetsförmågan hos föräldrarna. Ibland löser sig det hela smidigt och enkelt, medan det ibland kan leda till en uppslitande vårdnadstvist. Inför en vårdnadstvist är det av största vikt att i god tid kontakta en kompetent advokat. Erfarenheten visar att det ofta blir ännu mer uppslitande annars.

Blanketter och tillvägagångssätt

Hur går man då till väga om man vill ha ensam vårdnad om ett eller flera barn? Först och främst måste du som förälder ansöka om ensam vårdnad. På Skatteverkets hemsida finns alla nödvändiga blanketter för detta ändamål. Se till att du skriver ut rätt blankett för ansökan. Läs mer här!

Efter ansökan så kan det två vägar: antingen så godkänner den andra föräldern ansökan och det tar några veckor innan din ansökan hanteras och du får ensam vårdnad om barnet/barnen.

Går den andra föräldern emot sin ansökan så måste en domare klarlägga vad som ska hända med vårdnaden i rätten. Om detta sker så råder vi dig att så snabbt som möjligt söka upp en advokat, så att du kan komma väl förberedd till domstolen. Du kommer garanterat behöva stöd i denna ofta svåra och uppslitande process. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med denna typ av fall och frågor och är en trygg partner i denna svåra tid.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Självklart skiljer sig processen åt från fall till fall. Vissa kan lösas på en eller ett par månader medan extra komplicerade tvistemål, där det är svårt för de olika parterna att komma överens och där det finns många externa omständigheter för domstolen att ta i beaktning, kan hålla på i upp till 18 månader. Läs mer!

Komplicerade skilsmässor – en vanlig bakomliggande orsak

Det är idag ganska vanligt att skilsmässor leder till vårdnadstvister. En vårdnadstvist är en komplicerad och i många fall utdragen process som det ofta är svårt att vinna, så du har mycket att vinna på att anlita en kompetent specialiserad advokat eller jurist från vår byrå. Hör av dig till oss så snart som möjligt, så kan vi sätta oss in i ditt fall så snabbt som möjligt och förbättra chanserna till ett så bra resultat som möjligt. Vi är lyhörda, arbetar hårt och kommer att finnas vid din sida under hela vårdnadstvisten.

Familjerätten ett alternativ för föräldrar som kommer överens

Om två föräldrar som inte bor tillsammans kan enas i frågor som vårdnaden, boendet eller umgänget rörande barnet kan detta lösas genom en frivillig överenskommelse med hjälp av familjerätten. Familjerätten arbetar bara med fall där föräldrarna träffar frivilliga överenskommelser. 

Går inte detta kan det bli en juridisk fråga och leda till en vårdnads-, boende- eller umgängestvist i domstol. Vi kan vara ditt juridiska ombud i en sådan process.

Ombud, försvarare, målsägandebiträde

På Salmi & Partners kan vi bistå med juridiskt biträde vid ett flertal olika rättsprocesser såsom tvister om barn, försvararuppdrag och målsägandebiträde i brottmål.

Du som har blivit utsatt för ett brott eller anklagas för att ha utfört ett brott har alltså även möjlighet att anlita oss för att föra din talan i rätten.

Ring oss redan idag för att boka in en första rådgivning på 08-673 51 80.

MER LÄSNING

I artikelsektionen kan du läsa mer om vårdnadstvister och relaterade ämnen.

RSS

Ensam vårdnad vid otrohet

17 Jan 2024

Att bli bedragen i en relation är en hemsk upplevelse, som leder till känslor av svek, sorg, frustration – och ilska. Det är lätt att känna att man bara vill glömma bort personen som bedragit en och aldrig mer ha med denne att göra. Många uppdagade otrohetsaffärer leder också till uppbrott och separationer, inte sällan [...]


Förhandlingar med stängda dörrar

27 Apr 2022

Vad innebär det att en förhandling i domstol sker bakom stängda dörrar, och vilka skäl kan finnas? Kan man begära att förhandlingen sker bakom stängda dörrar vid en vårdnadstvist? Det är frågor som många ställer sig när man ska upp i domstol och bara själva tanken på processen får en att känna obehag. Att dessutom [...]


Dela på syskon vid vårdnadstvist?

21 Mar 2022

Att en domstol i en vårdnadstvist beslutar att dela på syskon är mycket ovanligt, men det förekommer. I dessa fall har rätten efter noggrant övervägande kommit fram till att det är det bästa för barnen utifrån de givna förutsättningarna. Oftast är den främsta orsaken till att syskonen splittras att barnen en längre tid har bott [...]


Vårdnadstvist och medborgarskap

15 Feb 2022

Frågor och svar om vårdnad och medborgarskap Vad innebär dubbelt medborgarskap? Vad får man göra och inte göra som föräldrar om man har gemensam vårdnad? Vad händer om ett barn med dubbelt medborgarskap förs till den ena förälderns hemland? Det är några av frågorna vi tänkte titta på i den här artikeln. Lite om vårdnad [...]


Vårdnadsutredning

12 Oct 2021

Vad är en vårdnadsutredning? När en vårdnadstvist uppstår mellan två föräldrar måste tingsrätten göra sig en bedömning av familjesituationen för att kunna döma. Man ger då familjerätten i uppdrag att utföra en vårdnadsutredning. Syftet med vårdnadsutredningen är att hjälpa rätten att komma fram till vad som är det bästa för barnet med betoning på umgänge, [...]


Retroaktivt underhållsbidrag

16 Jun 2021

Om ett barn bor med endast den ena föräldern ska den andra också betala underhåll. Det kan fastställas i domstol och kallas underhållsbidrag. Kan underhållsbidrag betalas ut retroaktivt? Båda föräldrarna är skyldiga att betala underhåll för sina barn. Den plikten gäller fram till att barnet blir myndigt, alltså fyller 18 år. Om barnet fortfarande studerar [...]


Underhållsbidrag | Hur mycket, hur ofta?

5 May 2021

Om ett barn med separerade föräldrar bor helt eller en större del av tiden hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag för barnet till dess 18-årsdag. Vad är underhållsbidrag? Föräldrar har skyldighet att försörja sitt barn till dess 18-årsdag, eller längre om det fortfarande går i skolan när det fyller 18. Underhållsbidrag [...]


Denna hemsida har byggts och optimerats av en SEO-byrå med bas i Stockholm.

 

 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.