Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Ensam vårdnad vid otrohet

Att bli bedragen i en relation är en hemsk upplevelse, som leder till känslor av svek, sorg, frustration – och ilska. Det är lätt att känna att man bara vill glömma bort personen som bedragit en och aldrig mer ha med denne att göra. Många uppdagade otrohetsaffärer leder också till uppbrott och separationer, inte sällan i vredesmod. För många slutar också relationen med den andre där och de kanske aldrig mer hörs av. Men för de par som har barn tillsammans är situationen en annan.

”Gemensam vårdnad kräver kommunikation mellan föräldrarna och att man har respekt för varandra och den andres åsikter. I ett par där en av parterna varit otrogen kan ett sådant samarbete förefalla omöjligt”

Par som separerar och har barn är enligt lag skyldiga att komma överens om vårdnad och umgänge om barnen. Utgångspunkten är alltid att vårdnaden om barnen ska vara gemensam. Att ha gemensam vårdnad om ett barn innebär att man tillsammans är skyldiga att fatta viktiga beslut rörande barnet fram till dess att barnet fyllt 18 år. Detta kräver såklart kommunikation mellan föräldrarna och att man har respekt för varandra och den andres åsikter. I ett par där en av parterna varit otrogen kan ett sådant samarbete förefalla omöjligt. Dock är det av stor vikt att man inser att otrohet inte på något sätt är en anledning till att den svikna föräldern ska tilldelas ensam vårdnad om barnet.

Det är barnets bästa som räknas

När rätten i en vårdnadstvist beslutar om vårdnaden ska vara gemensam eller tilldelas den ena föräldern, utgår den alltid ifrån vad som är bäst för barnet. I de allra flesta fall bedöms det bästa för barnet vara att båda dess föräldrar är engagerade och involverade i vårdnaden om barnet. Om en förälder anses kunna sköta vårdnaden om sitt barn på ett bra sätt spelar det ingen roll hur moraliskt tvivelaktigt denne uppträtt mot den andra föräldern. Otrohet och i många fall till och med misshandel ses som en angelägenhet mellan föräldrarna och inte som något som påverkar barnet.

Att man är arg och upprörd och vill straffa den andra föräldern är en naturlig reaktion och något som man måste ta sig igenom. Men det är en känsla man som förälder måste sätta åt sidan av hänsyn till sitt barn. Att vara vuxen situationen och se nyktert på vad som är bäst för sitt barn kan vara svårt när man är sårad, men något som oftast ger sig med tiden.

Barns rätt till båda föräldrarna

Vårdnad och umgänge är inte rättigheter för föräldrarna som de kan ges eller tas ifrån, de är rättigheter som barnet har. Rätten att ha båda föräldrarna närvarande och engagerade i sin nutid och framtid, och rätten att regelbundet träffa dem. Barnen är inte egendom som den andre föräldern kan tilldelas och den andra bli av med på grund av otrohet. För att rätten ska tilldela ensam vårdnad till en av föräldrarna krävs att man kan bevisa att den andre föräldern är oengagerad eller olämplig att ha hand om vårdnaden. Att i rätten hänvisa till otrohet i ett sådant läge är oklokt.

Sök ensam vårdnad av rätt anledningar

Anser du att din före detta partner har samarbetsproblem vad gäller vårdnaden kan du alltid begära ensam vårdnad hos tingsrätten. Du ska då kontakta oss eller någon annan advokat med inriktning på familjerätt så att vi kan gå igenom ditt fall. Men du ska aldrig begära ensam vårdnad på grund av otrohet eller annat som kan ses som en angelägenhet mellan er som individer. Att gå in i en vårdnadstvist på de premisserna kan bli kostsamt och i värsta fall leda till att du själv blir av med vårdnaden på grund av att du anses ha svårigheter att samarbeta om vårdnaden.

 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.27 aug 2018