Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Ensam vårdnad vid otrohet

Att bli bedragen i en relation är en hemsk upplevelse, som leder till känslor av svek, sorg, frustration – och ilska. Det är lätt att känna att man bara vill glömma bort personen som bedragit en och aldrig mer ha med denne att göra. Många uppdagade otrohetsaffärer leder också till uppbrott och separationer, inte sällan i vredesmod. För många slutar också relationen med den andre där och de kanske aldrig mer hörs av. Men för de par som har barn tillsammans är situationen en annan.

”Gemensam vårdnad kräver kommunikation och samarbete mellan föräldrarna och att man har respekt för varandra och den andres åsikter. I en parrelation där en av parterna varit otrogen kan ett sådant samarbete i vissa fall vara omöjligt”

Utgångspunkten är alltid att vårdnaden om barnen ska vara gemensam. Att ha gemensam vårdnad om ett barn innebär att man tillsammans fattar viktiga beslut rörande barnet fram till dess att barnet fyllt 18 år. Detta kräver såklart kommunikation mellan föräldrarna och att man har respekt för varandra och den andres åsikter. Viktigt att påpeka i sammanhanget att otrohet är aldrig grund för ensam vårdnad. Man kan aldrig få framgång i en vårdnadstvist om grunden för yrkandet om bland annat ensam vårdnad är otrohet.

Det är barnets bästa som räknas

När domstolen i en vårdnadstvist beslutar om vårdnaden ska vara gemensam eller erkännas den ena föräldern, utgår den alltid ifrån vad som är bäst för barnet. I de allra flesta fall bedöms det bästa för barnet vara att båda föräldrarna är engagerade och involverade i vårdnaden om barnet. Om en förälder anses kunna sköta vårdnaden om sitt barn på ett bra sätt spelar det ingen roll hur moraliskt tvivelaktigt denne uppträtt mot den andra föräldern.

Barns rätt till båda föräldrarna

Vårdnad och umgänge är inte rättigheter för föräldrarna som de kan ges eller tas ifrån, de är rättigheter som barnet har. Rätten att ha båda föräldrarna närvarande och engagerade i sin nutid och framtid, och rätten att regelbundet träffa dem. 

Sök ensam vårdnad av rätt anledningar

Anser du att din före detta partner har samarbetsproblem vad gäller vårdnaden kan du yrka på ensam vårdnad vid tingsrätten där ditt barn är folkbokfört. Du ska då kontakta oss eller annan advokat med inriktning på familjerätt. Andra anledningar för att ansöka om ensam vårdnad är bland annat den andre förälderns missbruksproblematik, den andre förälderns utövande av våld mot barnen eller mot partnern m.m.

Andra artiklar om vårdnad

Förhandlingar med stängda dörrar

Gemensam vårdnad - regler och lagar

Pappa fick ensam vårdnad

Interimistiskt beslut i vårdnadstvist

 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.17 Jan 2024