Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Hovrätten ändrade dom – pappa fick ensam vårdnad

Här berättar vi om en vårdnadstvist där pappan fick rätt i Hovrätten trots att två separata utredningar ville ge dotterns mamman ensam vårdnad.

Den fyraåriga flickans föräldrar var sambos under en kort period 2010 men separerade och mamman har haft vårdnaden om dottern sedan födseln. Pappan var dock inte nöjd med den situationen. Han hävdar att mamman är olämplig som vårdnadshavare och vill att han själv ska få ensam vårdnad om dottern. Bland annat anser han att mamman drar in flickan i föräldrarnas konflikt på ett olämpligt sätt. En vårdnadstvist startades och tingsrätten gick inte på pappans linje. Stödet för beslutet hämtades i en vårdnadsutredning som kommit fram till att det bästa för flickan var att bo hos mamman – bland annat med hänvisning till att flickan skulle få en kontinuitet i sitt liv.

Överklagade till Hovrätten

Pappan överklagade till Hovrätten, som i sin tur gjorde en ny vårdnadsutredning. I den framgick det att pappan utestängts från stora delar av dotterns vardag. Anledningen till uteslutandet ska vara konflikten med mamman. Utredarna hävdade även att mammans hantering av umgänget var dåligt för flickan. Om pappan var vårdnadshavare skulle dottern få bättre tillgång till båda sina föräldrar, hävdar utredningen vidare. Trots detta kom utredarna fram till att det bästa för barnet är att fortsätta bo hos mamman. Kontinuiteten och stabiliteten peka ut som skälet till detta.

Pappan fick vårdnaden trots utredningen

Hovrätten gick dock emot både Tingsrätten och utredarnas analys. Man hävdar i sina domskäl att de problem som kan uppstå i samband med omställningen kan vara ett pris som är värt att betala – om det kan leda till att dottern får ett fungerande liv tillsammans med båda sina föräldrar. Man väljer att rucka på kontinuitetsprincipen och ger pappan ensam vårdnad i tron att det ska leda till att hon får träffa båda föräldrarna.

Mamman har inte yrkat på något vidare umgänge med dottern. Hovrätten utgår dock ifrån att pappan kommer att se till att även mamman får ett rimligt umgänge med flickan. 

Källa: Dagens Juridik.

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

10 Mar 2017