Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Stor ökning av samtal till BRIS under julhelgen

Julen är den helg som allra tydligast handlar om familjärt umgänge. Som familj så ska man umgås, njuta av varandras sällskap, äta god mat och givetvis också vänta in tomten med alla julklappar. Den bilden delas inte av alla familjer. I många fall så blir julhelgen en mardröm.

Samtalen till BRIS ökar under ledigheten

Det bevisas av det faktum att samtalen till BRIS - Barnens rätt i samhället - ökar under julhelgen. Julen, som ska vara barnens högtid, blir för många barn en stor påfrestning mentalt. Det kan handla om att föräldrarna dricker, att de blir osams och att bråk - både verbala och fysiska sådana - förekommer. I kombination med den längre ledighet som infaller under julhelgen så kan också slitaget mellan familjemedlemmar - primärt mellan föräldrar - öka och för barnen kan detta innebära stress, rädsla och oro. Ensamhet och oro över ekonomin är två andra skäl till varför många barn väljer att ringa till BRIS.

Det senare är vanligt. Barn som lever i familjer med sämre ekonomiska förutsättningar upplever ofta en högre stress och där man vill ta ett större ansvar. De känner av att föräldrarna har det kämpigt med att få pengarna att räcka till julklappar, julmat, dryck och allt annat som ska betalas. Det leder till att barnen går omkring med en klump i magen. Det är inte det som julen ska handla om.

Hur kan du som vuxen agera?

Det vanligaste samtalet som mottas av BRIS handlar emellertid om alkohol. Barn vars föräldrar dricker mycket alkohol under julhelgen upplever en större stress och oro. Det handlar inte enbart om att föräldrarna - eller den ena föräldern - dricker alkohol under en kväll. Det handlar om att det sker varje kväll under den långa julhelgen och att det sker i större mängder.

Personer med problematik kring alkohol hanterar längre ledigheter sämre. De fasta rutinerna från arbetet försvinner och frestelserna att, som det ofta kallas, unna sig ökar. Barn ser detta och många blir både ledsna och besvikna över att föräldrarna inte ens kan låta bli att dricka under själva julafton.

Har vi alla ett ansvar i detta? Inte ett direkt ansvar - men vi har ett indirekt sådan där vi som vuxna medmänniskor definitivt kan agera. Vet vi med oss att en bekant dricker för mycket alkohol under exempelvis julhelgen så kan vi också göra någonting. Det är svårt - många väljer att se detta som en sak för den enskilda familjen - men som vuxen så är rådet att man, vid misstanke om ett alltför hårt och frekvent drickande, ser saker ur barnets perspektiv. Några råd om vad du som vuxen kan göra är följande:

    1. Våga göra någonting. Många utgår från att andra ska agera - eller redan har agerat. Rådet är att du som vuxen ändå närmar dig barnet. Mer omsorg är bara bättre.

    2. Lyssna. Visa att du som vuxen bryr dig. Lyssna på vad barnet säger och våga ställ frågor. Många barn känner skam över situationen - de vill inte berätta för någon utomstående om problemen i hemmet. Visa att du är en trygg punkt och att du verkligen är en person som barnet kan lita på. Du kommer inte att kunna lösa allt på en gång, men bara genom din närvaro och genom ditt lugn så kommer du att fungera som en fast, trygg punkt för barnet.

BRIS Stödlinje - nummer 116 111- för barn har öppet året om, mellan 14.00-21.00. Behöver du som vuxen ringa BRIS så gör du det på nummer 077-1505050. Det är öppet hela jul- och nyårshelgen mellan 09.00-12.00.

Läs mer

Mor- eller farföräldrar som vårdnadshavare

Nämndemän i en vårdnadstvist

Underhållsbidrag | Hur mycket, hur ofta?

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.
17 Feb 2021