Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Tuffare ton i vårdnadstvister

Domstolarna har blivit hårdare i sina bedömningar i vårdnadstvister – som i sin tur har blivit allt mer infekterade. Det visar undersökningen Familjerättsbarometern, som genomförts av publikationen Legally Yours.

Antalet vårdnadstvister har ökat på senare år, en fördubbling det senaste årtiondet. 2005 var antalet 2628 – 2014 var antalet vårdnadstvister 5692.

Men det har inte bara blivit vanligare att konflikter mellan föräldrar slutat med en vårdnadstvist. Fallen har också förändrat sin karaktär i hög grad. I undersökningen har 176 advokater med familjerätt som specialitet beskrivit hur de upplever utvecklingen inom området.

Många ser en förändring

Av de som har svarat på enkäten tycker 37,9 procent att tvisterna har förändrats. En hårdare ton och svårare förutsättningar att nå fram till kompromisser lyfts fram av ett stort antal av advokaterna som svarat. I många fallen handlar det om 70-talister och personer födda på 80-talet som enligt flera svarande ofta är väldigt aggressiva mot varandra. En annan deltagare i undersökningen säger att många tvister egentligen inte är av juridisk karaktär, utan borde kunna lösas utanför rätten.

En åsikt som dyker upp flera gånger är att domstolarna är hårdare i bedömningarna och att barnen ska ha rätt till umgänge med båda föräldrarna. Många advokater i enkäten anser även att barnens bästa glöms, ibland är det inte alltid bra för barnet att ha kontakt med båda föräldrarna.

En advokat på en byrå i Malmö konstaterar att vårdnadstvister i dag tenderar att bli allt mer infekterade. Det kan delvis vara en generationsfråga, där dagens föräldrar är medvetna om vikten av att barnen ska träffa båda föräldrarna. Det innebär att pappor idag ofta kräver att de ska vara delaktiga vårdnaden och umgänget med barnen.

Ny samhällssituation komplicerar

En annan samhällssituation, där många föräldrar har bakgrund i en annan kultur, påverkar också. Nya sätt att bli förälder, som insemination och adoption, komplicerar också situationen.

Många drar sig av olika anledningar att anlita ett juridiskt ombud i tvisten. Det gör att tvisten redan är gammal och infekterad när den kommer upp i rätten.

Många jurister upplever dessutom frustration över hur trubbig juridiken är i just dessa fall. Hur man än gör så kommer parterna ändå vara osams, som en enkätdeltagare uttrycker det.

20 Apr 2018