Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Rättegångskostnader vid vårdnadstvist – vem betalar?

Vanligtvis är inte kostnaderna det första man som förälder tänker på när det kommer till en vårdnadstvist, men det är ändå en realitet som måste tas med.

Ett gift par som skiljer sig behåller ändå gemensam vårdnad om eventuella barn. En vårdnadstvist uppkommer då en av föräldrarna till ett barn inte längre önskar att vårdnaden av barnet är gemensam. Föräldern lämnar då in en ansökan om stämning mot den andra föräldern till tingsrätten och ärendet prövas i domstol. Innan detta sker har dock föräldrarna oftast fått möjlighet att reda ut situationen hos familjerätten hos kommunen, genom samarbetssamtal. Om dessa samtal är fruktlösa står föräldrarna inför en vårdnadstvist, en konflikt som innehåller mycket känslor och kan ta lång tid.

Regler för rättegångskostnader vid vårdnadstvist

I en vanlig rättegång i Sverige är det normalt den svarande som ska stå för rättegångskostnaderna – om man blir dömd. Frikänns man är det staten som står för alla kostnader för rättegången.

"I vanliga fall står de tvistande parterna för sina egna respektive rättegångskostnader i vårdnadsmål"

När det gäller vårdnadstvister ser det dock annorlunda ut. Grundregeln här är att var och en står för sina rättegångskostnader. De kostnader som kan uppstå är exempelvis ansökningskostnader hos tingsrätten (för den som lämnat in stämningen), kostnader för juridiskt ombud, expertutlåtanden och annat.

Skydd i hemförsäkringen

De flesta har ett skydd för rättegångskostnader i sin vanliga hemförsäkring. Detta kallas rättskydd och ser lite olika ut beroende på vilket försäkringsbolag man har och vilken typ av hemförsäkring man tecknat. Det finns dock många förbehåll i rättsskyddet, försäkringsbolagen har insett att vårdnadstvister är en så pass vanlig företeelse i Sverige att det enligt dem inte skulle vara ekonomiskt hållbart att erbjuda rättsskydd vid alla vårdnadstvister. Premierna skulle bli för höga. Men det finns undantag och man får helt enkelt höra med sitt försäkringsbolag hur rättsskyddet ser ut hos dem. Vad som händer om man hamnar i en vårdnadstvist är väl dock kanske inte det första man tänker på när man tecknar en hemförsäkring.

Självrisken för rättsskydd är oftast runt 20% och ersättningen ligger för de flesta försäkringsbolag på mellan 100000 och 20000 kronor. Dock blir rättegångskostnader mycket sällan så höga. Saknar man, till exempel på grund av låg inkomst, möjlighet att betala rättegångskostnader och dessutom saknar hemförsäkring kan man bli berättigad så kallad rättshjälp, då staten står för kostnaderna.

En bra advokat – kostsamt men nödvändigt

Merparten av kostnaderna för en vårdnadstvist är juridisk hjälp, men det är också av mycket stor vikt att du representeras av en kunnig advokat eller juridiskt ombud med djup insikt i och erfarenhet av vårdnadstvister och familjerätt. Detta för att du på bästa sätt ska kunna göra din röst hörd och lägga fram din sida av saken på ett lugnt och sansat sätt i en annars komplicerad, och känslomässigt turbulent, juridisk process.

Vi är specialiserade på tvistemål och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

5 Jan 2021