Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Kan man flytta vid gemensam vårdnad?

Här går vi igenom vad som gäller när ena parten vill flytta trots att man har gemensam vårdnad om barnen.

Behöver du hjälp eller rådgivning i ett vårdnadsärende? Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och kan ge dig juridisk expertis och det stöd du behöver under processen. Välkommen att kontakta oss! 


En vårdnadstvist är ofta en jobbig och uppslitande upplevelse för alla parter. Men det är inte alltid frid och fröjd efter en vårdnadstvist, även om den slutat i att föräldrarna fått gemensam vårdnad. Vad gäller egentligen när man har gemensam vårdnad och den ena föräldern planerar att flytta till annan ort?

När föräldrarna har gemensam vårdnad får man inte flytta hur man vill med barnen. Föräldrabalken reglerar hur det ska gå till i dessa fall. Har barnet två vårdnadshavare så ska de gemensam utöva rätten att bestämma.

Enskild vårdnadshavare får inte ta egna beslut

En grundregel är att beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid får inte beslutas av en enskild vårdnadshavare. Undantaget är om barnets bästa uppenbarligen kräver att barnet flyttar. Med ingripande beslut menas beslut som rör grundläggande saker som rör skolgång och boende.

På vilken plats ett barn ska bo anses vara ett sådant ingripande beslut och här krävs alltså båda föräldrarnas samtycke. Lyckas föräldrarna inte samsas om ett beslut så ska det rådande förhållandet bestå, det vill säga att föräldern inte får flytta med barnet. Barnets trygghet prioriteras i detta fall. Om den ena föräldern ändå flyttar och tar barnet med sig så räknas som egenmäktighet med barn och är straffbart.

Ska man flytta så ska det anmälas till folkbokföringen och Skatteverket. 

Om man ändå vill flytta med barnet

Vad händer om du ändå vill flytta med ditt barn men den andra föräldern säger nej? Då kan man söka ensam vårdnad av barnet. I frågan om boende handlar det alltså alltid om vem barnet ska bo hos, inte vilken adress eller bostadsort det handlar om. Att få ensam vårdnad i domstol kan vara svårt, särskilt om det inte finns väldigt starka skäl som talar mot gemensam vårdnad. Det bästa för alla parter är att man kan kommer fram till en lösning som fungerar för alla parter.

Vad gör man om man inte kommer överens? Vi rekommenderar att ni kontaktar en advokat som kan hjälpa er i denna svåra situation. Våra kompetenta jurister kan hjälpa innan ni kontaktar tingsrätten för att gå vidare med vårdnadstvisten. Om du vill ha fullständig koll på reglerna så rekommenderar vi att du läser sjätte kapitlet i föräldrabalken.


Liknande artiklar

Dela på syskon vid vårdnadstvist?

Underhållsbidrag | Hur mycket, hur ofta?

Vad innebär umgängessabotage?

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

15 Sep 2020