Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

En vårdnadstvist i Tingsrätten

När det handlar om vårdnad av barn, var barnen ska bo och gällande barns rätt till umgänge så beslutar domstol i de fall där föräldrarna inte lyckas komma överens.

Innan en vårdnadstvist hamnar i domstolen så kan föräldrarna försöka lösa konflikten på ett annat sätt. En möjlighet är ett samarbetssamtal under ledning av en tjänsteman vid kommunen. I ett sådant samtal får föräldrarna sakkunnig hjälp att kunna enas, målet är att man kan nå en samförståndslösning. Vill du veta mer om ett samförståndssamtal? Ta kontakt med din kommun. Kommunen kan även hjälpa till med familjerådgivning. I vissa fall – när det är i barnets intresse – kan även domstolen besluta om samarbetssamtal.

Lämna in en stämningsansökan

Vill du att tingsrätten ska ta upp en fråga om vårdnad, boende eller rätt till umgänge? I så fall ska du lämna in en stämningsansökan hos tingsrätten. Dessa frågor prövas av tingsrätten i den ort där barnet bor.

Om du vill att frågan ska tas upp samtidigt som en ansökan om äktenskapsskillnad så kan du fylla i detta under ”övriga yrkanden” i din ansökan om äktenskapsskillnad – du behöver alltså inte göra en speciell skrivelse för detta. Din fråga om barnet kommer alltså att handläggas i målet som gäller din äktenskapsskillnad.

I mål som gäller vårdnad, umgänge eller boende så är det i normala fall parterna som ska betala sina egna rättegångskostnader. Har du låga inkomster så finns ofta möjlighet till rättshjälp från staten.

Kan ta beslut om hämtning

Om det som beslutas i domen inte genomförs av den andra parten så kan du ansöka om så kallad verkställighet, det vill säga att ett beslut ska bli genomfört. Tingsrätten ser till barnets bästa och prövar först om det kan ske ett frivilligt överlämnande. Om detta inte fungerar kan rätten ta ett beslut om tvång. Tvångsmedel är dock något som man vill undvika så långt som möjligt, med tanke på att barnet inte ska drabbas. Det vanligaste tvångsmedlet är vite, det vill säga böter som den förälder som inte lämnar över barnet tvingas betala. I vissa fall tar rätten beslut om att polisen ska hämta barnet. Denna hämtning ska dock alltid ske så skonsamt som möjligt för barnet.

Källa: domstol.se.

Andra artiklar

Delad vårdnad trots samarbetssvårigheter

Föräldraskap viktigare än kön

Flytt vid gemensam vårdnad

 

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

7 Feb 2017