Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Föräldrar fick delad vårdnad trots samarbetssvårigheter

Samarbetssvårigheter mellan föräldrar är ofta avgörande i en vårdnadstvist. Samarbetssvårigheterna måste dock vara starka och inte av ”övergående natur” för att en av föräldrarna ska få ensam vårdnad. Här berättar vi om en vårdnadstvist som efter några turer i rättssystemet slutade med delad vårdnad trots att föräldrarna hade problem att samarbeta.

En kvinna begärde i Uppsala tingsrätt att hon skulle få ensam vårdnad om din fyraårige son. Mamman hade redan innan haft huvudsaklig vårdnad om barnet, som dock hade haft umgänge med pappan varannan vecka onsdag till söndag.

Stora problem med samarbetet

För att mamman skulle få rätt i tvisten anförde hon att de båda föräldrarna hade stora problem att samarbeta, det gällde bland annat vid hämtning och lämning vid umgänge samt val av förskola för sonen.

Eftersom barnets bästa alltid ska vara utgångspunkten i en vårdnadstvist så kom Tingsrätten fram till att ensam vårdnad var det bästa för pojken. Samarbetssvårigheterna ansågs så svåra att man valde att ge ensam vårdnad till pappan. Anledningen till att pappan fick vårdnaden var att han var den som bäst kunde medverka till en fortsatt god kontakt mellan föräldrarna. Mamman fick rätt till umgänge varannan vecka och vid särskilda lov och långhelger.

Mamman överklagade

Mamman överklagade till Svea Hovrätt. Även där konstaterades att föräldrarna hade en bristande förmåga till samarbete, men man ansåg inte att de var så djupgående att ensam vårdnad var lösningen. Båda föräldrarna ansågs vara socialt välanpassade och hade ett kärleksfullt engagemang i barnet. Dessutom hade vissa detaljer förbättras sedan domen i Tingsrätten, bland annat fungerade lämningar och hämtningar på ett mer tillfredsställande sätt. Sonens vardag i förskolan ansågs också vara stabil och trygg.

Hovrätten konstaterade sammantaget att det inte tycktes finnas så svårartade samarbetssvårigheter att det skulle vara omöjligt för föräldrarna att komma överens i viktiga frågor rörande sonen. Hovrätten ändrade därför tingsrättens dom, den gemensamma vårdnaden om sonen ska alltså fortsätta.

Källa: Allt om Juridik.

 

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

2 Dec 2016