Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Föräldraskapet – inte könet – viktigast i vårdnadstvister

”Mamman vinner alltid vårdnadstvister”. Den åsikten dyker emellanåt upp i debatten, men stämmer det eller är det en myt? Svaret är både ja och nej. Mamman ”vinner” de flesta vårdnadstvister, men det är inte för att hon är kvinna. Det visar en studie som genomfördes 2009.

Vårdnadstvister utvecklas ofta till uppslitande historier som är smärtsamma för alla inblandade parter. I debatten framhålls ofta åsikten att mammor rutinmässigt har en fördel och har lättare att få vårdnaden av barnen, medan pappor ofta får stå utan daglig kontakt med barnen.

Forskning visar på föräldraskapets betydelse

Men rättsvetenskapsprofessorn Johanna Schiratzkis forskning, vars resultat lades fram 2009, visar att båda föräldrarna har lika stor chans att få vårdnaden. Detta förutsätter dock att de delat ansvaret för barnen lika tidigare.

Enligt studien så är förälderns kön alls inte så betydelsefullt som många tror. Det som främst avgör vem som får vårdnaden är vem som är ”boendeförälder”.

I studien gick Schiratzki igenom 382 domar i landets hovrätter – och hennes slutsats är att barnens behov har satts i centrum. Stabilitetstanken är stark och man har varit väldigt försiktig med att orsaka stora förändringar i barnens liv. Det är i de flesta fall föräldern som vill ändra barnets vardag som hamnar i uppförsbacke i tvisten. Enkelt uttryck är det den förälder som mest tagit hand om barnen som sedan också får vårdnaden.

Barnets liv blir tydligt i rätten

Studien visar att det ofta blir tydligt i rätten hur barnens liv sett ut. Föräldrarna får berätta vem som varit mest med barnen, vem som har lämnat på dagis, fixat frukost till barnen på morgonen, gått på föräldramöten och så vidare. Föräldrarna dukar hel enkelt bordet för domstolen, som inte tillåter att man använder en vårdnadstvist för att korrigera tidigare sneda förhållanden när det handlar om ansvarstagande.

I vårdnadstvister försöker dessutom domstolarna få fram vad barnet eventuellt skulle kunna vinna på en förändring. Det kan handla om att barnet farit illa på grund av våld eller missbruk, om barnet själv vill flytta eller att den ena föräldern försöker sabotera barnets umgänge med den andra föräldern. Johanna Schiratzki hoppas att hennes forskning ska leda till att fler föräldrar ska tänka till och rannsaka sig själva lite mer. Att båda föräldrarna tänker på vad man har gjort tidigare och inte hakar upp sig på kön.

- Det handlar om föräldraskap, säger Schiratzki i en intervju med Aftonbladet från 2009.

 

De flesta bor hos mamman

Statistiken visar att de flesta barn bor med sin mamma efter en separation, så långt stämmer myten. Men i de flesta fall har föräldrarna kommit överens själva utan att tvista i domstolen. Och i de fall där det ändå blir en tvist baseras alltså beslutet i de flesta fall på föräldrarnas tidigare omhändertagande av barnen.

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

21 Oct 2016