Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Förberedelser inför ett samarbetssamtal

Ett samarbetssamtal hanteras av Familjerätten och är något som varje kommun i Sverige måste erbjuda.

Vad är ett samarbetssamtal?

Samarbetssamtal syftar till att föräldrar i skilsmässa eller en separation ska hitta en gemensam väg för vårdnaden av barnet/barnen. Inom ramen för samtalet kan föräldrarna även klargöra frågor som rör barns boende och umgänge med respektive förälder. Ett tydligt syfte med samarbetssamtal är att undvika att en vårdnadstvist tar fart. En sådan tenderar att dels bli långdragen och dels också föra med sig själsliga skador på barnen.

Ett samarbetssamtal sker ofta med en - eller två - samtalsledare samt med föräldrarna. Det kan handla om flera stycken återkommande samarbetssamtal och det kan även vara så att det första mötet sker enskilt och via telefon. Det är då en form av förberedelse där samtalsledaren ges en bild av båda föräldrarna och lyssnar in på deras respektive önskemål, krav samt den egna bilden av den uppkomna situationen. Ett samarbetssamtal är gratis och allt som sägs är sekretessbelagt.

Kommer föräldrarna överens om hur vårdnaden i framtiden ska se ut och kring exempelvis umgänge, försörjning och boende så kan ett avtal skrivas. Ett sådant avtal ska först godkännas av socialnämnden och därefter så fungerar det på ett giltigt sätt; med samma dignitet som om det vore ett beslut från Tingsrätten.

Ett samarbetssamtal har en påfallande hög frekvens vad gäller att lösa vårdnadsfrågor innan de når Tingsrätten. Det är också ett av de tydligaste syften som finns med samarbetssamtalet. Ett annat är att föräldrarna ska kunna nå varandra och landa i beslut som är bäst för sina barn.

Ett samarbetssamtal ger verktyg till en bättre kommunikation och en starkare grund att stå på i det gemensamma föräldraskapet. Det gör skillnad i många fall. Många vårdnadstvister äger rum av skäl som egentligen inte är relevanta för hur en förälder är. Hämnd, svartsjuka och känslor av svek är i grunden svaga skäl för att anse att den andre föräldern är olämplig som vårdnadshavare.

Så förbereder du dig för ett samarbetssamtal

Det är svårt att förbereda sig inför ett samarbetssamtal. Alla situationer ser olika ut. Det är emellertid alltid bra att skriva ner de frågor som är absolut viktigast och att även föra in vad du anser vara problematiskt med den andre förälderns föräldraskap. Har hen problem att kommunicera, har hen problem med att hämta- och lämna i tid, upplever du att hen inte betalar för sina barns utveckling? Skriv ned sådana saker.

Var även tydlig med hur du själv skulle vilja ha det i framtiden. Ett annat råd är att vara öppen mot vad den andre föräldern har att säga. Det kan vara svårt att behålla perspektiven i samband med att en skilsmässa äger rum. Lyssna in och försök att lägga eventuella skygglappar åt sidan.

En sista sak gällande samarbetssamtal: överväg att gå på dessa om du blir tillfrågad. Inte minst för att det finns goda möjligheter att ni som föräldrar hittar en gemensam lösning kring alla viktiga frågor rörande ert gemensamma föräldraskap. Väljer du att avstå så kan det komma att ligga dig i fatet i framtiden. Rätten fäster stor vikt vid samarbete. Har du avstått ett samarbetssamtal så kan detta, bland andra omständigheter, tolkas som en bristande samarbetsvilja.


Liknande artiklar

Rättegångskostnader vid vårdnadstvist – vem betalar?

Interimistiskt beslut i vårdnadstvist – vad är det?

Vårdnadstvist efter misshandel

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.
26 Oct 2020