Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vårdnadstvist efter misshandel

Det är klart förståeligt att en kvinna som blivit misshandlad av sin man stämmer honom på vårdnaden om barnen. Dock är det inte självklart att rätten alltid dömer till ensam vårdnad för mamman. I svensk lagstiftning finns nämligen en mycket stark tro på att gemensam vårdnad är det bästa för barnen och ska bibehållas så länge det är möjligt. En man som slår sina barn, eller på annat sätt behandlar dem på ett som är skadligt för dem, får inte behålla vårdnaden. Däremot anses det inte klarlagt att en man som misshandlar barnens mamma, och kanske till och med blivit dömd för det, automatiskt inte bör ha vårdnaden om barnen.

”Som privatperson kan det verka självklart att en man som slår sin hustru inte är någon vidare fadersfigur eller förebild för barnen, men i juridisk mening har han inte låtit barnen fara illa”

Det har förekommit domar i vårdnadstvister i båda riktningarna när det gäller våld i hemmet. Som privatperson kan det verka självklart att en man som slår sin hustru inte är någon vidare fadersfigur eller förebild för barnen, men i juridisk mening har han inte låtit barnen fara illa. Till och med i fall där barnen bevisligen blivit vittnen till misshandeln av sin mamma, har det hänt att rätten dömt till fortsatt gemensam vårdnad.

Ett svårbegripligt beslut

För en kvinna som förutsätts ha gemensam vårdnad om barnen tillsammans med en man som misshandlat henne är det minst sagt ingen lätt situation. Oftast är man helt enkelt rädd för att umgås med eller ha kontakt med mannen om man en gång lyckats ta sig ur förhållandet. Att rätten förväntar sig att man ska kunna resonera kring barnens uppfostran med deras far kan kännas overkligt.

Överklaga med hjälp av kunnig advokat

Det bästa man kan göra i en sådan situation är att kontakta en bra advokat med inriktning på familjerätt och försöka få till stånd ett överklagande till hovrätten. Säkert finns omständigheter som inte kommit upp i socialtjänstens utredning eller framkommit under förhandlingarna. Chansen är också stor att hovrätten kommer att se annorlunda på situationen.

Under tiden är det dock viktigt att man respekterar rättens beslut och följer överenskommelsen om umgänge. Att försvåra vårdnaden eller att sabotera umgänget med pappan är inte ett bra sätt att vinna rättens förtroende. Tvärtom kan det i värsta fall leda till att man själv blir av med vårdnaden.

Bevisa att samarbetet inte fungerar

Den största enskilda anledningen till att en av föräldrarna tilldelas ensam vårdad om barnen är att samarbetet inte fungerar. Det gäller därför att kunna förklara vad det är som gör att det inte fungerar. Om nu det faktum att man blivit misshandlad av personen man förväntas samarbeta med inte räcker, får man helt enkelt smala på sig bevis på när den andra föräldern agerat oansvarigt eller inte velat delta i funderingarna kring skolval och dylikt. Det viktigaste av allt är att man själv inte försöker sabotera vårdnaden eller umgänget.

Barnens lojalitet gör det svårt att berätta

Antagligen har barnen tagit skada av misshandeln, även om de inte blivit vittnen till den direkt. Barn hör vad som händer och märker om mamma har ont eller är ledsen. Dock kan lojaliteten och kärleken, eller kanske rädslan, till pappan göra att de sluter sig och inte vill berätta om hur de mår eller vad de har sett och hört.

I dessa fall är det viktigt att förklara att de även om mamma får ensam vårdnad kommer de fortfarande att kunna träffa sin pappa om de vill. Umgängesrätten ger barnen rätt till regelbundet umgänge med båda föräldrarna oavsett hur vårdnaden är uppdelad. Om inte barnen riskerar att fara illa hos pappan finns inget hinder för att de ska kunna fortsätta träffa honom.

 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.3 jul 2018