Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

En vårdnadstvist kan ta lång tid

Här berättar vi lite om hur långa vårdnadstvister kan bli. Svaret är att det varierar stort och beror mycket på hur fallen handläggs.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att en vårdnadstvist som slutar med överenskommelse tar mellan 3 och 5 månader, men det förutsätter att parterna kommer överens redan vid första tillfället i rätten. Om man inte lyckas komma fram till en överenskommelse så blir vårdnadstvisten betydligt mer långdragen. I detta fall måste en vårdnadsutredning genomföras och allt ihop ka ta 8-12 månader, ibland längre tid än så. Om det dessutom blir en överklagan mot en tingsrättsdom så kan hela tvisten sträcka ut till ett år eller i värsta fall 18 månader.

Här beskrivs de olika faserna i en vårdnadstvist

Här går vi igenom vad det innebär att ha vårdnaden av ett barn och dessutom kommer vi att beskriva hur de olika faserna ser ut i en vårdnadstvist och hur lång tid respektive fas brukar ta i anspråk.

Är man vårdnadshavare så har man ansvar för barnet både i rättsligt och personligt hänseende. Man har skyldighet att besluta i frågor som rör barnets boende, daghemsplats, skolgång, sjuk och hälsovård och mycket annat. Som vårdnadshavare är man också målsman. Vårdnaden av ett barn upphör när barnet fyller 18 år.

Är föräldrarna gifta när barnet föds eller om de gifter sig senare så blir det automatisk gemensam vårdnad. Är föräldrarna ogifta så får mamman vårdnaden automatiskt. Men barnet ska alltid ha rätt att träffa båda sina föräldrar. Om en förälder inte låter den andra träffa barnet så kan det hända att vårdnaden övergår till den andra föräldern.

Kommunen kan hjälpa till med samtal

Blir det oenighet mellan föräldrarna om vårdnaden så kan man få hjälp av kommunens familjerättsenhet. Där erbjuds man samarbetssamtal där man får chansen att reda ut sina problem och hitta lösningar. Dessa samtal brukar ta sammanlagt ungefär ett halvår i anspråk.

Om man ändå inte lyckas komma överens så väntar en vårdnadstvist i tingsrätten. Rättens ledamöter försöker skapa sig en bild av tvisten och få tillstånd en förlikning mellan föräldrarna. Lyckas man inte med detta så tas ett tillfälligt beslut om vården och familjerätten gör därefter en utredning. Denna utredning brukar i normala fall ta 3-4 månader.

Därefter väntar själva rättegången, där båda sidor lägger fram sina argument. Detta kan ta åtskilliga månader, i en del fall till och med ett år eller mer. När överläggningarna sedan börjar i rätten så bör en dom kunna avkunnas inom några veckor.

En vårdnadstvist är således en utdragen historia som kan ta allt mellan några månader till flera år. Blir det sedan ett överklagande från någon av parterna så kan processen bli ännu längre.

Jurister som står vid din sida i en vårdnadstvist.
15 mar 2018