Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

“Att rädda ett barn“ - Granskning av en vårdnadstvist

SVT har under våren sänt en dokumentär i tre delar - Att Rädda Ett Barn - som skapats och producerats av journalisten Bo Göran Bodin.

Dokumentären låter tittaren följa med i en vårdnadstvist som blivit väldigt infekterad. Skaparens syfte är att undersöka och belysa en viktigt del av en vårdnadstvist - hur vissa makthavare kan påverka.

En makthavare i just det här specifika fallet är en intresseorganisation - BRY (Barnens Rättsskydd) - vars generalsekreterares engagemang visat sig haft stor påverkan. Genom att ta tydlig ställning för mamman så fick fallet stor uppmärksam i både social medier och i media: något som definitivt låg pappan i fatet. Hur mycket påverkade generalsekreteraren egentligen händelseförloppet?

Vad hände?

Det är naturligtvis den stora frågan och på den ska ett svar försöka ges utan att avslöja för mycket. Dokumentären i fråga är dock sevärd då den ger en bra bild av hur en svårt infekterad vårdnadstvist kan arta sig.

Vårdnadstvister är de svåraste att hantera. Från rättens sida så utgår rätten från principen om barnets bästa, vilket ofta är synonymt med att en fortsatt delad- och gemensam vårdnad även efter en skilsmässa. Det ska finnas starka skäl till varför en förälder ska förlora vårdnaden om sina barn. Här ska även tilläggas att en förälder inte utesluts ur barnets liv även om hen förlorar vårdnaden: ett barn har rätt till umgänge - enligt sin umgängesrätt - med båda föräldrarna.

Med det sagt så tittar vi närmare på dokumentären i fråga.

Kampen om “ Elias “

Bakgrund: Dokumentären följer en vårdnadstvist om barnet “ Elias”. Pappan blir anklagad av mamman för pedofili, sexuella övergrepp och misshandel av Elias. Totalt handlar det om anmälningar av 365 fall av sexövergrepp samt 100 fall av misshandel. Anmälningarna sker av en psykoterapeut som mamman besöker. Psykoteraputen slår fast - utan att ha träffat pappan - att det handlar om en pedofil och en samvetslös psykopat. Mamman går även till läkare som lämnar in orosanmälningar - något som de, enligt lag, är tvungna att göra i samband med så grova anklagelser.

Pappan å sin sida ansöker om ensam vårdnad vid tingsrätten. Han bestrider alla anklagelser och säger att dessa är rena påhitt. Han har aldrig skadat Elias och han har aldrig utfört någon sexuell handling mot sitt barn. Tingsrätten tilldelar pappan ensam vårdnad - ett beslut som grundas på att man aldrig, trots fem olika förundersökningar och ett stort antal utredningar hos barnavårdsnämnden, aldrig hittat någonting som kan styrka mammans upprepade anklagelser. Pappan får ensam vårdnad.

Kidnappningen: Drygt fem månader efter att domen vunnit laga kraft inträffar det fruktansvärda: Elias försvinner spårlöst. Det framkommer att mamman kidnappat honom och gått under jord. Pappans desperata jakt på sonen inleds. En jakt som både är fysisk - pappan åker omkring och letar överallt i sin bil - och virtuell - pappan söker sig till spel online; spel som han vet att sonen gillar. Pappan polisanmäler mamman och efter fem månader så kan polisen slutligen hitta sonen. I rätten väljer man, återigen, att ta pappans parti: mamman döms till egenmäktighet med barn, grovt brott och grovt förtal - domar som nu är överklagade.

Intressant är: Framförallt tre personers inflytande i fallet. Dels den nämnda generalsekreteraren för intresseorganisationen BRY. Hennes roll har, av allt att döma, spelat en stor roll i mammans agerande. Det kraftfulla agerandet via blogginlägg och genom sociala medier har legat pappan i fatet och pekat ut honom på ett klandervärt sätt. Att personen i fråga dessutom hävdar, i dokumentären, att hela vårt rättssystem är infiltrerat av pedofiler - något som gjort att mammans anmälningar lagts ner varje gång.

En annan intressant person är psykoterapeuten som alltså anmält pappan över 500 gånger för upprepade sexuella övergrepp och misshandlar. Detta utan att ha träffat pappan i fråga. Senare kommer psykoterapeuten att anklagas för medhjälp till egenmäktighet med barn - detta då hen lånat ut pengar till mamman. Anklagelsen blir hen sedan friad för av Tingsrätten.

Även en före detta polis spelar en intressant roll. Hon beskrivs som en kontroversiell sexualbrottsutredare som deltagit i en mängd uppmärksammade fall av påstådd incest och pedofili. Denne före detta polis tog på ett tidigt stadie mammans parti.

Framtiden - vad kan vi lära oss?

Dokumentären bör ses och detta av den enkla anledningen att den är en ögonöppnare kring hur komplex en vårdnadstvist kan vara. Det handlar om ett extremt fall - men det finns ändå tydliga punkter av igenkänning som går att koppla till andra fall och tvister. En vårdnadstvist sätter stora känslor i rullning och det skapar situationer där många tveksamma sidor visar sig hos de personer som tvistar.

Allra mest visar dokumentären emellertid på att ett barn riskerar att hamna i kläm i samband med att föräldrarna tvistar om vårdnaden. Det är något som är värt att ta med sig. En vårdnadstvist riskerar alltid att skada det man som förälder älskar mest: sitt eget barn.

Relaterade artiklar

Vårdnadstvist | Tips till pappor i vårdnadstvister

Dela på syskon vid vårdnadstvist?

Mor- eller farföräldrar som vårdnadshavare

Kontakta oss så hjälper vi dig!
29 Jun 2020