Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vårdnadstvist | Tips till pappor i vårdnadstvister

En vanlig uppfattning är att pappor ofta hamnar i ett automatiskt underläge i vårdnadstvister. Men stämmer detta? Här försöker vi reda ut begreppen.

 

För många fäder kan det kännas hopplöst att hamna i en vårdnadstvist. Många pappor upplever att samhället redan på förhand bestämt att mamman är den bästa föräldern och ska få vårdnaden. Många fäder känner sig slagna på förhand och statistiken visar dessutom att mamman tilldelas vårdnaden i åtta av tio fall där det slutar med ensam vårdnad.

Glöm inte bort dina lagliga rättigheter

Innan man ger sig in i en uppslitande vårdnadstvist så är det viktigt att man inte glömmer bort de laggrundade kriterierna som gör att man riskerar att bli av med vårdnaden. Dessa kriterier handlar om att barnet riskerar att utsättas för våld eller på annat sätt fara illa på grund av vårdnadshavarens beteende.

Så glöm inte detta: om du inte har burit dig illa åt eller försummat dina barn på något sätt så har du all anledning att ta strid för att få vårdnaden om ditt barn.

En vårdnadstvist börjar med att en av föräldrarna, i de flesta fall modern, lämnar in en ansökan om stämning till tingsrätten, riktad mot den andra föräldern.

Krav på egen vårdnad

I denna stämningsansökan kräver man att få egen vårdnad av barnet. Grunden är ofta att man anser att den andra föräldern inte klarar av att upprätthålla delad vårdnad av någon anledning.

En anledning kan vara att den andra föräldern uppträtt på ett våldsam eller hotfullt sätt. Det kan även handla om att man vill flytta med barnet till annan ort. Handlar det om långa avstånd så kan det ofta bli stora praktiska och logistiska problem om man vill ha delad vårdnad, och här kan rätten ofta få det svåra uppdraget att bestämma ensam vårdnad i en familj där det mesta i umgänget ändå fungerar.

Barnets bästa är alltid i fokus

Barnets bästa är alltid i fokus i vårdnadstvister, men tingsrätten har ändå många olika aspekter att ta hänsyn till. I svensk lag (föräldrabalken)slås det fast att det bästa för barnet i ett genomsnittligt fall är gemensam vårdnad, då man anser att barnet oftast mår bäst av kontakt med båda föräldrarna. I verkligheten ser det dock ofta annorlunda ut. Stor vikt läggs idag på föräldrarnas förmåga att samarbeta. Anser rätten att föräldrarna har olösta konflikter som gör att samarbetet kring barnen blir dåligt så slutar ofta tvisten med att ena föräldern får ensam vårdnad. Och då ser vi, som i statistiken ovan, att mamman ofta i slutändan får vårdnaden.

Ge inte upp fast det känns tungt

Som pappa kan det vara lätt att man kastar in handduken och ger upp när anklagelserna haglar i en vårdnadstvist. Dessa fall kan tyvärr ofta bli riktigt ”giftiga”. Men ge inte upp – du är inte dömd på förhand som pappa. Det är också viktigt att du fortsätter kämpa – inte minst då för barnens skull. Vänd inte ryggen åt det hela och hoppas att allt ordnar sig senare. Stå upp för dig själv och visa din före detta partner och dina barn att du verkligen är engagerad i deras framtid.

Det viktigaste sist: skaffa juridisk hjälp och helst så tidigt som möjligt i rättsprocessen. En vårdnadstvist är ofta en krånglig och uppslitande historia och tar du hjälp redan från början så ökar du chanserna att inte gå fel och riva upp sår som kan göra allt ännu svårare. Låter du advokaten sköta kommunikationen så är det betydligt mindre risk att gamla surdegar kommer upp till ytan.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.
13 maj 2018