Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vårdnadstvist | Tips till pappor i vårdnadstvister

En vanlig uppfattning är att pappor ofta hamnar i ett automatiskt underläge i vårdnadstvister. Men stämmer detta? 

 

För många fäder kan det kännas hopplöst att hamna i en vårdnadstvist. Många pappor upplever att samhället redan på förhand bestämt att mamman är den mest lämpliga vårdnadshavaren och ska därför erkännas ensam vårdnad. Många fäder känner sig slagna på förhand och statistiken visar dessutom att mamman tilldelas vårdnaden i åtta av tio fall där det slutar med ensam vårdnad.

Barnets bästa är alltid i fokus

Barnets bästa är alltid i fokus i vårdnadstvister, men tingsrätten har ändå många olika aspekter att ta hänsyn till. I svensk lag (Föräldrabalken) stadgas att det bästa för barnet är gemensam vårdnad, då man anser att barnet oftast mår bäst av att ha kontakt med båda föräldrarna. I verkligheten ser det dock ofta annorlunda ut. Stor vikt läggs idag på föräldrarnas förmåga att samarbeta. Anser rätten att föräldrarna har olösta konflikter som gör att samarbetet kring barnen blir dåligt så slutar ofta tvisten med att ena föräldern får ensam vårdnad. 

Ge inte upp fast det känns tungt

Som pappa kan det vara lätt att man ger upp när anklagelserna haglar i en vårdnadstvist. Dessa fall kan tyvärr ofta bli infekterade konflikter. Men ge inte upp – du är inte dömd på förhand som pappa. Det är också viktigt att du fortsätter kämpa – inte minst då för barnens skull. Vänd inte ryggen åt det hela och hoppas att allt ordnar sig senare. Stå upp för dig själv och visa din före detta partner och dina barn att du verkligen är engagerad i deras framtid.

Skaffa juridisk hjälp så tidigt som möjligt i rättsprocessen. 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.
13 May 2018