Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Ökning av vårdnadstvister som går till domstol

Vårdnadstvister som avgörs i domstol har ökat, faktum är att de senaste 10 åren har det skett en rejäl ökning enligt statistik som SVT har tagit fram. Detta trots att det finns professionell hjälp att få i dagens samhälle genom familjerådgivning och samarbetssamtal. Antalet har faktiskt fördubblats på de tio åren som undersökts mellan 2007 och 2016. Antalet har ökat från 3 247 till 6 324.

Skäl till ökning av vårdnadstvister

Enligt forskningsrapporten som utförts vid Uppsala universitet är nästan hälften av dessa tvister rena formaliteter där den ene föräldern av olika skäl inte längre finns med i barnets liv. Ett exempel kan vara att den kvarvarande föräldern behöver lämna in en stämningsansökan om ensam vårdnad för en passansökan till barnet. 

Den andra hälften handlar om regelrätta vårdnadstvister, dessa är ofta klassrelaterade. Enligt Annika Rejmer, forskare vid Uppsala Universitet, är dessa föräldrar generellt utsatta såväl socialt som ekonomiskt. Psykisk ohälsa är inte ovanligt hos föräldrarna. Våld är en faktor i nästan hälften av vårdnadstvisterna.

Enligt en annan forskningsrapport som utförts på Ersta Sköndal Högskola i Stockholm så kan en del av förklaringen vara att hjälpen som utsatta föräldrar erbjuds blivit sämre. Skyddsnätet med förebyggande insatser för barnfamiljer kan också ha blivit svagare. I vissa fall kan lagstiftningen kring vårdnaden vara krånglig och leda till konflikter, enligt rapporten.

Jobbigt för hela familjen

Tvisten är jobbig för hela familjen, då det i de flesta fallen medför stress och oro. Många får svårt att sköta sin vardag, uppger Annika Rejmer, lektor vid Uppsala universitet, som forskat om vårdnadstvister i över 20 år.

Det är viktigt att rättsprocessen fortlöper snabbt med anledning av att utdragna vårdnadsprocesser medför att barnen mår dåligt.

Statistik

Så här ser statistiken ut om antalet vårdnadstvister som avgjorts i domstol de senaste tio åren:

  • 2007: 3 247 st.
  • 2008: 3 662 st.
  • 2009: 4 076 st.
  • 2010: 4 318 st.
  • 2011: 4 790 st.
  • 2012: 5 369 st.
  • 2013: 5 663 st.
  • 2014: 5 701 st.
  • 2015: 6 206 st.
  • 2016: 6 324 st.


Behöver du hjälp med en vårdnadstvist?

Det är viktigt att skaffa juridisk hjälp så tidigt som möjligt i en rättsprocess. Vi har lång erfarenhet med stort engagemang och arbetar med vårdnadstvister dagligen.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig!
6 Nov 2018