Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Mamma avlyssnade dottern under vårdnadstvist – friades

Får man avlyssna sina barns telefonsamtasmartphonel under vårdnadstvist? Svaret är ja, i alla fall om man tittar på ett fall som nyligen avslutades i Hovrätten.

Det är Dagens Juridik som berättar om det ovanliga fallet. En 34-årig kvinna blev åtalad för olaglig avlyssning. Det hela uppdagades när kvinnans dotter skickat ett sms till pappan där hon berättade att pappans samtal med henne spelades in av mamman. I sms:et skrev dottern att han inte skulle ringa mer, för då var hon rädd att mamman skulle mamman skulle se till att de inte fick träffas mer.

Mamman erkände avlyssningen

Mamman erkände att hon installerat avlyssningsappar på dotterns mobil eftersom hon var orolig för att pappan skulle påverka henne i den vårdnadstvist som pågick mellan föräldrarna. Mamman påstod också att dottern hade gått med på avlyssningen.

Tingsrätten dömde dock mamman för olaglig avlyssning, eftersom man inte tyckte att den åttaåriga dotterns samtycke räckte för att frita henne från ansvaret. Mamman dömdes till 80 dagsböter och 5000 kronor i skadestånd till pappan.

Domen överklagades till Hovrätten för Övre Norrland, som friade mamman helt. Hovrätten tyckte att dotterns samtycke var relevant i fallet och att hon trots sin ringa ålder bör ha förstått innebörden i avlyssningen.

En skyldighet att se till att dottern var trygg

Hovrätten hävdade också i domen att mamman som ensam vårdnadshavare hade en skyldighet att flickan inte tog skada av samtalen och dessutom kände sig trygg. Genom att spela in samtalen och därefter prata om dem med dottern gjorde mamman sitt för att hantera en besvärlig situation, ansåg Hovrätten.

Eftersom dottern och mamman kommit överens om avlyssningen och att den inte genomfördes i hemlighet kunde den inte ha ansetts ha varit olovlig. Därför friades mamman av Hovrätten.

Pappan överklagade domen till Högsta Domstolen, som dock inte gav något prövningstillstånd. Hovrättens friande av mamman står därmed fast.

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

17 Nov 2016