Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vad gör en god man?

En god man - eller förvaltare, som är ett liknande uppdrag men som har större befogenheter - har i uppdrag att sköta och ta tillvara en persons juridiska intressen.

Har man en god man så kallas man för huvudman. Det som en god man konkret gör är att betala räkningar, ansöka om olika bidrag eller se till att huvudmannen i fråga får alla sina beviljade insatser skötta på ett tillfredsställande sätt - helt i linje med vad som beviljats.

Hur gör då en god man skillnad? En god man får ett arvode för sitt arbete och detta arbete innebär att man ska hjälpa huvudmannen med ekonomiska, juridiska och mer personliga intressen.

I uppgifterna ligger även en närvaro: som god man ska man vara närvarande, göra hembesök och se till att huvudmannen mår bra samt får det stöd från samhället som man har rätt till. Jobbet gör skillnad och en god man och en huvudman utvecklar ofta en unik relation mellan sig där tillit och förtroende är själva grundpelarna.

Hur ser uppgifterna ut rent konkret?

Om man bryter ner de uppgifter som åligger en god man i mindre delar så kan man också förklara lite närmare vad en god man gör. Vi förklarar detta genom tre olika punkter:

  • Ekonomiska intressen: Som god man så ser man till att alla räkningar betalas i tid. Mans er även till att det finns försäkringar samt förlänger dessa vid behov - och säger upp eventuella sådana som inte behövs. Vidare så har man uppgiften i att förvalta kapital: en huvudmans pengar ska förvaltas på ett tryggt, säkert och fördelaktigt sätt.

    Samtidigt så ska huvudmannen också ha rätt till ett eget liv - med egna beslut gällande exempelvis utgifter. Detta löser man ofta genom att ge fickpengar som ska täcka exempelvis nöjen. Större utgifter - köpa en tv, en stereo eller exempelvis en ny soffa - går alltid via en god man. Om det skulle handla om skulder så ligger det på den gode mannens bord att reda ut dessa och sätta upp exempelvis en betalningsplan.

  • Juridiska intressen: De juridiska intressen som ska följas handlar om att huvudmannen ska få hjälp med att få de rättigheter - och skyldigheter - som finns i samhället tillfredsställda. Det kan innebära att man sköter olika anmälningar, att man bevakar intressen vid händelse av dödsfall/arv samt att man utför mer vardagliga saker som att ansöka om färdtjänst eller att ansöka om exempelvis bostadsbidrag eller andra bidrag som man kan ha rätt till.

  • Personliga intressen: Den här punkten innebär att en god man har ett ansvar som ligger i att huvudmannen ska ha rätt till den vård och omsorg hen kan behöva. Det ska även finnas rätt till daglig hygien, till en meningsfull sysselsättning samt att huvudmannen i fråga blir behandlad på ett schysst sätt. Handlar det exempelvis om ett gruppboende så är det viktigt att den gode mannen fungera som en länk mellan personal och huvudman och ser till att allting flyter på som det ska göra.

Hur blir man god man?

För att bli god man så krävs det att man har ordnad ekonomi, är etablerad i samhället, har en god kunskap om hur vårt samhälle ser ut - och är uppbyggt - samt att man har kunskaper om ekonomi i stort. Därtill ska man även vara ostraffad.

En ansökan gör man i den kommun man bor i och det är Tingsrätten som beslutar kring huruvida man blir godkänd som god man - detta efter en rekommendation och förslag från Överförmyndaren - myndigheten som rekryterar både gode män och förvaltare.

Idag råder en stor brist på gode män över hela Sverige och det finns således en rejäl chans att göra skillnad till det bättre för en annan person. Om du känner att du skulle passa som god man så är det bara att ta steget. Din insats behövs!

Läs mer

Delvis olämplig pappa segrade i vårdnadstvist

Dömd för barnpornografibrott fick vårdnad

En vårdnadstvist kan ta lång tid

I tingsrätten

 

Kontakta oss så hjälper vi dig!
20 Nov 2019