Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vårdnadstvist - så kan det vara för dig som pappa

Att hamna i en vårdnadstvist med en person som man tidigare älskat och levt tillsammans med är inget man önskar någon människa. En vårdnadstvist har en tendens att ta fram de sämsta sidorna hos människor och det är mycket riktigt en situation där det är svårt att hålla huvudet kallt. För en pappa kan det kännas extra tungt, det är inte ovanligt att det är mamman som lämnar in en stämningsansökan mot pappan för att försöka få ensam vårdnad, vilket innebär att det är pappan som blir svaranden i målet. Det gäller då för pappan att försvara sig mot diverse anklagelser som kanske är svåra att motbevisa, vilket gör att ord står mot ord.

Ursprunget till en vårdnadstvist

När ett gift par med barn skiljer sig fortsätter de automatiskt att ha gemensam vårdnad om sitt barn, om de inte uttryckligen anger något annat i skilsmässoansökan. Om någon av föräldrarna senare önskar enskild vårdnad om barnet, och den andra föräldern inte går med på det, måste den första föräldern lämna in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten.

"I de allra flesta fallen är det mamman som ansöker om ensam vårdnad, vilket gör pappan till den svarande i ett eventuellt tvistemål"

Anledningen kan till exempel vara att man tycker att den andra föräldern brustit i sitt ansvar för vårdnaden, att man upplevt den andra föräldern som hotfull och är orolig för barnet, eller att man önskar flytta till någon annan ort och inte ser det som praktiskt möjligt att fortsätta ha gemensam vårdnad om barnet. I lejonparten av fallen är det mamman som ansöker om ensam vårdnad.

Tingsrätten och socialtjänstens utredning

När Tingsrätten får in en stämningsansökan rörande vårdnad om barn börjar man alltid med att kalla till en muntlig förhandling, där parterna hörs och får lägga fram sina ståndpunkter. Därefter tar man ett tillfälligt beslut om vårdnaden. Om inga särskilda skäl föreligger blir det tillfälliga beslutet oftast att föräldrarna fortsätter ha gemensam vårdnad i väntan på domstolsbeslutet.

Därefter ger Tingsrätten i uppdrag åt Socialtjänsten att utföra en utredning kring familjen. Fokus i utredningen är alltid att försöka se vad som skulle vara bäst för barnet. I lagens ögon är gemensam vårdnad och en nära relation till båda föräldrarna det som är bäst för barnet. När man är föremål för anklagelser gällande ens relation till barnet är det inte ovanligt att pappor känner en viss hopplöshet, även om man inte anser att man skulle vara en dålig vårdnadshavare. Dock är det viktigt att lita på att det görs en opartisk utredning kring ert fall, och det gäller att man på ett så lugnt och sakligt sätt som möjligt redogör för sin ståndpunkt.

Ta hjälp av en advokat

I en vårdnadstvist är det alltid viktigt att ha ett bra juridiskt ombud. Så tidigt som möjligt i processen bör man försöka hitta en advokat som man litar på, och som har erfarenhet av familjerätt och vårdnadstvister. I en vårdnadstvist kan båda parter anklaga den andra för både det ena och det andra, och att ha en kunnig advokat vid sin sida är nödvändigt för att på ett sakligt sätt kunna ge sin bild av det hela.

Det är tyvärr ofta så att gamla konflikter och sår från skilsmässan ligger kvar sedan skilsmässan, och att inleda en vårdnadstvist kan vara ett sätt för den ena föräldern att söka hämnd. Ibland har man kanske samvetskval över relationen och hur den slutade och ens första impuls kan vara att vända ryggen åt det hela och ge upp sina rättigheter.

Barnet i fokus

Dock är det inte föräldrarnas känslor som är det viktigaste att ta hänsyn till, utan barnets. Och ett barn behöver båda föräldrarna i sitt liv. Föräldrarna har en skyldighet att överkomma sina meningsskiljaktigheter och få till stånd ett arrangemang som fungerar, där de båda är engagerade i barnets liv. I de allra flesta fall är det också så Tingsrätten ser på saken, och de flesta fall slutar med att vårdnaden förblir gemensam.

 

Vi är specialiserade på tvistemål och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

4 jan 2018