Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vårdnadstvist - så kan det vara för dig som pappa

Att hamna i en vårdnadstvist med en person som man tidigare älskat och levt tillsammans med är inget önskvärt. En vårdnadstvist har en tendens att ta fram de sämsta sidorna hos människor och det är en situation där det är svårt att hålla huvudet kallt. 

Ursprunget till en vårdnadstvist

När ett gift par med barn skiljer sig fortsätter de automatiskt att ha gemensam vårdnad om sitt barn, om de inte uttryckligen anger något annat i skilsmässoansökan. Om någon av föräldrarna senare önskar ensam vårdnad om barnet, och den andra föräldern inte går med på det, måste den första föräldern lämna in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten.

Anledningen kan till exempel vara att man tycker att den andra föräldern brustit i sitt ansvar för vårdnaden, att man upplevt den andra föräldern som hotfull och är orolig för barnet, eller att man önskar flytta till någon annan ort och inte ser det som praktiskt möjligt att fortsätta ha gemensam vårdnad om barnet. I merparten av fallen är det mamman som ansöker om ensam vårdnad.

Ta hjälp av en advokat

I en vårdnadstvist är det alltid viktigt att ha ett bra juridiskt ombud. Så tidigt som möjligt i processen bör man försöka hitta en advokat som man litar på, och som har erfarenhet av familjerätt och vårdnadstvister. I en vårdnadstvist kan båda parter anklaga den andra för både det ena och det andra, och att ha en kunnig advokat vid sin sida är nödvändigt för att på ett sakligt sätt kunna ge sin bild av det hela.

Barnet i fokus

Dock är det inte föräldrarnas känslor som är det viktigaste att ta hänsyn till, utan barnets. Och ett barn behöver båda föräldrarna i sitt liv. Föräldrarna har en skyldighet att överkomma sina meningsskiljaktigheter och få till stånd ett arrangemang som fungerar, där de båda är engagerade i barnets liv. I de allra flesta fall är det också så tingsrätten ser på saken, och de flesta fall slutar med att vårdnaden förblir gemensam.

 

Vi är specialiserade på tvistemål och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

4 Jan 2018