Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Kvinna dömd för lögn om övergrepp i vårdnadstvist

Det har på senare år blivit vanligare att anklagelser om sexuella övergrepp blandas in i vårdnadstvister. Här berättar vi om ett sådant fall som utspelades under 2015.

Mannen och kvinnan var tidigare gifta men hade separerat och hamnat i en vårdnadstvist om sina barn, födda 2006 och 2009. Inför tvisten gjorde kvinnan en polisanmälan om sexuella övergrepp som mannen skulle ha gjort mot barnen. Dessa påståenden upprepade hon även i senare polisförhör. En förundersökning inleddes och både mannen och barnen förhördes om de påstådda övergreppen. Mannen delgavs även misstanke om brott. Förundersökningen lades dock snart ned och mannen tilldömdes senare ensam vårdnad om barnen.

"Tiden efter separationen ett helvete"

Mannen ansåg att anklagelserna var felaktigheter och endast lagts fram för att han skulle förlora vårdnadstvisten. Han beskrev i förhör tiden efter separationen som ett helvete. Han fick inte träffa barnen på flera månader och blev vid 5-6 tillfällen polisanmäld av kvinnan för påstådda sexuella övergrepp. Han berättade att det hela fortfarande påverkar honom. När han ska krama sin dotter så kan han inte låta bli att tänka på anmälningarna som den före detta partnern har gjort.

Kvinnan framförde en helt annorlunda version av det inträffade. Hon ska ha fått uppgifterna om övergreppen från barnen och påstod att hon inte skulle kunna ljuga om någonting sådant. Hon ska ha vänt sig till socialtjänsten och kvinnojouren med uppgifterna. På kvinnojouren ska hon ha uppmanats att polisanmäla händelsen.

Åklagaren hävdade att kvinnan hade ljugit om de sexuella övergreppen och hon åtalades därför för falsk tillvitelse. Hon friades dock i Attunda tingsrätt eftersom bevisningen ansågs otillräcklig och ord stod mot ord. Rätten var dock inte enig.

Överklagades till Hovrätten

Fallet överklagades till Hovrätten, som ändrade domen och fällde kvinnan för falsk tillvitelse. Till grund för Hovrättens dom användes bland annat vittnen som påstod att kvinnan vid flera tillfällen sagt att hon skulle ”sätta dit” mannen för sexuella övergrepp. Hon ska dessutom ha sagt att hon ljugit och senare ändrat sig.

Sammantaget kom Hovrätten alltså fram till att åtalet mot kvinnan är styrkt. Eftersom anmälningarna mot mannen handlat om gärningar som går att beteckna som våldtäkt så är det mycket allvarliga anklagelser.

Straffvärdet på kvinnans brott är egentligen en månads fängelse, men med hänsyn till hur hennes liv ser ut och att hon sedan tidigare är ostraffad så dömdes hon till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst.

Källa: Dagens Juridik.

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.

 

9 Jan 2017