Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Så fungerar familjerätten

Familjerättens uppgift är att stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. Det omfattar bland annat vårdnadsfrågor, adoption, faderskap, umgängesfrågor samt avtal rörande boende. Familjerättens perspektiv är att alltid barnets bästa: utgångspunkten är alltid barnets behov.

Familjerätten – en del av socialtjänsten

Familjerätten är en del av Socialtjänsten och en stor del av uppdragen kommer från Tingsrätten. Det kan handla om utredningar kring vårdnad, umgänge eller boende.

Hos familjerätten så anmäler även ogifta föräldrar faderskap/föräldraskap i samband med att barnet är fött. I samband med detta kan föräldrarna även anmäla gemensam vårdnad. Sker inte detta så blir det automatiskt så att mamman blir ensam vårdnadshavare. Om ett gift par får barn så blir vårdnaden per automatik delad, men så är alltså inte fallet vid ett samboförhållande.

Samarbetssamtal - ett tydlig exempel på när familjerätten gör skillnad

Att skilja sig eller att separera är idag inte ovanligt. Kärleken kan ta slut och par kan inse att det är bättre att leva på varsitt håll. En skilsmässa med barn innebär att en känsligare period tar vid än om det handlar om en skilsmässa som bara rör två vuxna. Separerar man så är det fortfarande gemensam vårdnad som gäller. I många fall så vill emellertid en av föräldrarna ändra på detta och skickar in en stämningsansökan till Tingsrätten där föräldrarna i fråga ansöker om ensam vårdnad. Bestrids denna så tar en vårdnadstvist vid. Antalet vårdnadstvister har ökat rejält under de senaste tjugo åren och i många fall så kan tvisten förhindras innan den når domstol.

Detta genom samarbetssamtal som sker hos Familjerätten i den kommun man tillhör. Varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda sådana till par som går igenom en separation eller skilsmässa och som har gemensamma barn. Ett samarbetssamtal är gratis och allt som sägs är belagt med sekretess.

Syftet är att hjälpa föräldrarna att hitta en hållbar framtida lösning som rör boende, försörjning, vårdnad och umgänge med barnen. Det kan innebära ett samarbetssamtal - och det kan innebära flera stycken. I många fall så handlar det om elementära saker där känslor som svartsjuka kan stå i vägen för konstruktiva lösningar i samband med en skilsmässa.

Genom att familjerätten får möjlighet att påverka genom ett samarbetssamtal så kan bättre lösningar nås. Det kan vara den stora skillnaden. En vårdnadstvist är dels oviss sett till utgången och dels så är den tidskrävande. Att processa i domstol medför i regel även ombudskostnader. Det allra viktigaste är emellertid att en vårdnadstvist riskerar att skada barnen. Samarbetssamtal ger möjligheten att förhindra detta och ge föräldrar bättre verktyg att hantera separationen med. Allt med utgångspunkten i att allt ska ske med barnens bästa i åtanke.


Liknande artiklar

Tips till pappor i vårdnadstvister

Medborgarskap och vårdnad

Mor- eller farföräldrar som vårdnadshavare

 

Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av vårdnadsärenden.
20 Nov 2020