Ditt ombud inom familjerätt

Välkommen att ringa oss för:
Kostnadsfri första rådgivning alla dagar 08.00-20.00 på
08-665 00 00
vårdnad

Vårdnad och umgänge

Vi bistår dig som ombud i vårdnadstvister och annat som rör familjerätt. Läs mer

lag och rätt

Om oss

Hos oss står du som klient i centrum. Vi tillvaratar och bevakar dina intressen Läs mer

lagbok

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning. Läs mer

Vårdnadstvist

På LEGE arbetar vi uteslutande med vårdnadstvister, umgängestvister, tvister om barns boende och LVU-mål samt som försvarare för den som misstänks för brott och är målsägandebiträde för brottsoffer. Därtill kan Du få hjälp med till exempel äktenskapsförord, boutredningar och arvsfrågor.

Vi fokuserar alltså främst på det område som kallas familjejuridik. Med vår långa erfarenhet av den här typen av mål kan du känna dig säker på att få hjälp av jurister som är vana av att hantera ärenden av detta slag. Vi hjälper dig både i rättssalen och i de steg som föregår en sån process. Vi vet att det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga i dessa frågor så vi ledsagar dig och hjälper dig att ta fram de underlag du behöver för att understödja din sak i målet. 

Vi bistår dig i en vårdnadstvist

Om två föräldrar som inte bor tillsammans kan enas i frågor som vårdnaden, boendet eller umgänget rörande barnet kan detta lösas genom en frivillig överenskommelse med hjälp av familjerätten. Familjerätten arbetar bara med fall där föräldrarna träffar frivilliga överenskommelser. 

Går inte detta kan det bli en juridisk fråga och leda till en vårdnads-, boende- eller umgängestvist i domstol. Vi på LEGE är då ditt juridiska ombud i en sådan process.

En vårdnadstvist är en relativt långdragen process och det uppstår ofta mer konflikter på vägen innan man kommer fram till en lösning. Vi ger dig råd kring hur du bäst agerar för att processen skall fungera så bra som det är möjligt, även om det är en svår situation.

Bakgrunden till att föräldrar inte kan enas kan vara att de har stora samarbetsproblem, att de förekommer våld eller missbruk, att den ene föräldern planerar att flytta med barnen eller föra dem utomlands eller att ett barn av andra skäl far illa hos den ene föräldern. Ett annat skäl kan vara att den ene föräldern utan bärande skäl vägrar den andre att ha umgänge med barnen, så kallat umgängessabotage.

Det viktiga att komma ihåg när det gäller vårdnadstvister är att det är barnen som ska skyddas. De har rätt till umgänge med båda sina föräldrar såvida det inte är skadligt för dem. 

Vi företräder dig i rätten och hjälper dig även med de förberedelser som krävs. I många vårdnadstvister står ord mot ord så det är viktigt att veta hur man kan dokumentera det som har skett för att bättre kunna föra fram sin sak. 

LVU

I de fall socialtjänsten beslutat att tvångsomhänderta ett barn för placering i ett familjehem (fosterhem) skall detta alltid prövas av en domstol. På LEGE är vi då ditt juridiska ombud. 

Vi är medvetna om att det finns brister i hur denna typ av fall hanteras, vilket bland annat Advokatsamfundets tidning Advokaten har skrivit om nyligen. Det är därför viktigt att du har ett kunnigt juridiskt ombud som hjälper dig i processen så att alla uppgifter kommer fram på ett klart och tydligt sätt.

Ombud, försvarare, målsägandebiträde

På LEGE är vi juridiskt ombud vid alla tvister om barn och försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

Du som har blivit utsatt för ett brott eller anklagas för att ha utfört ett brott har alltså möjlighet att anlita oss för att föra din talan i rätten.

Välkommen att ringa oss för:

Kostnadsfri första rådgivning alla dagar 08.00-20.0008-665 00 00.