Vårdnadstvist

Ditt ombud inom familjerätt

VI ENGAGERAR OSS PERSONLIGEN I VARJE KLIENT
info@advokatklint.se

EXPERTER PÅ FAMILJERÄTT OCH VÅRDNADSTVIST

På Advokatbyrån Klint har vi lång erfarenhet och djup kompetens gällande vårdnadstvister, umgängestvister, tvister om barns boende och LVU-mål samt som försvarare för den som misstänks för brott och är målsägandebiträde för brottsoffer. Därtill kan du få hjälp med till exempel äktenskapsförord, boutredningar och arvsfrågor.


Denna delen av vårt arbete fokuserar alltså främst på det område som kallas familjejuridik. Med vår långa erfarenhet av den här typen av mål kan du känna dig säker på att få hjälp av advokater som är vana av att hantera ärenden av detta slag. Vi hjälper dig både i rättssalen och i de steg som föregår en sån process. Vi vet att det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga i dessa frågor så vi ledsagar dig och hjälper dig att ta fram de underlag du behöver för att understödja din sak i målet. 

Utöver familjerätt arbetar vi även med affärsjuridik, arbetsrätt samt asylfrågor.

Om två föräldrar som inte bor tillsammans kan enas i frågor som vårdnaden, boendet eller umgänget rörande barnet kan detta lösas genom en frivillig överenskommelse med hjälp av familjerätten. Familjerätten arbetar bara med fall där föräldrarna träffar frivilliga överenskommelser. 

Går inte detta kan det bli en juridisk fråga och leda till en vårdnads-, boende- eller umgängestvist i domstol. Vi på Advokatbyrån Klint är då ditt juridiska ombud i en sådan process.

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en relativt långdragen process och det uppstår ofta mer konflikter på vägen innan man kommer fram till en lösning. Vi ger dig råd kring hur du bäst agerar för att processen skall fungera så bra som det är möjligt, även om det är en svår situation.

Bakgrunden till att föräldrar inte kan enas kan vara att de har stora samarbetsproblem, att de förekommer våld eller missbruk, att den ene föräldern planerar att flytta med barnen eller föra dem utomlands eller att ett barn av andra skäl far illa hos den ene föräldern. Ett annat skäl kan vara att den ene föräldern utan bärande skäl vägrar den andre att ha umgänge med barnen, så kallat umgängessabotage.

Det viktiga att komma ihåg när det gäller vårdnadstvister är att det är barnen som ska skyddas. De har rätt till umgänge med båda sina föräldrar såvida det inte är skadligt för dem. 

Vi företräder dig i rätten och hjälper dig även med de förberedelser som krävs. I många vårdnadstvister står ord mot ord så det är viktigt att veta hur man kan dokumentera det som har skett för att bättre kunna föra fram sin sak. 

LVU

I de fall socialtjänsten beslutat att tvångsomhänderta ett barn för placering i ett familjehem (fosterhem) skall detta alltid prövas av en domstol. På Advokatbyrån Klint är vi då ditt juridiska ombud. 

Vi är medvetna om att det finns brister i hur denna typ av fall hanteras, vilket bland annat Advokatsamfundets tidning Advokaten har skrivit om nyligen. Det är därför viktigt att du har ett kunnigt juridiskt ombud som hjälper dig i processen så att alla uppgifter kommer fram på ett klart och tydligt sätt.

Viktigt att ta hjälp i en svår stund

En skilsmässa drabbar alla inblandade lika hårt, både barn och föräldrar påverkas mycket starkt på ett känslomässigt plan. Hur tuff upplevelse det blir varierar och beror i hög utsträckning på samarbetsvilligheten hos föräldrarna. Ibland löser sig det hela smidigt och enkelt, medan andra kan leda till en uppslitande vårdnadstvist. Inför en vårdnadstvist är det av största vikt att i god tid kontakta en kompetent advokat som Advokatbyrån Klint. I detta känslomässiga läge är det bättre att låta skickliga jurister göra ”skitgörat”. Erfarenheten visar att det ofta blir ännu mer uppslitande annars.

Hur går man då till väga om man vill ha ensam vårdnad om ett eller flera barn och det hela går hela vägen till rätten? Först och främst måste du som förälder ansöka om ensam vårdnad. På Skatteverkets hemsida finns alla nödvändiga blanketter för detta ändamål.

Efter ansökan så kan det två vägar: antingen så godkänner den andra föräldern ansökan och det tar några veckor innan din ansökan hanteras och du får ensam vårdnad om barnet/barnen.

Går den andra föräldern emot sin ansökan så måste en domare klarlägga vad som ska hända med vårdnaden i rätten. Om detta sker så råder vi dig att så snabbt som möjligt söka upp en advokat, så att du kan komma väl förberedd till domstolen. Du kommer garanterat behöva stöd i denna ofta svåra och uppslitande process.

Många skilsmässor leder till vårdnadstvist

Det är idag ganska vanligt att skilsmässor leder till vårdnadstvister. En vårdnadstvist är en komplicerad och i många fall utdragen process som det ofta är svårt att vinna, så du har mycket att vinna på att anlita en kompetent specialiserad advokat från Advokatbyrån Klint. Hör av dig till oss så snart som möjligt, så kan vi sätta oss in i ditt fall så snabbt som möjligt och förbättra chanserna till ett så bra resultat som möjligt. Vi är lyhörda, arbetar hårt och kommer att finnas vid din sida under hela vårdnadstvisten.

Ombud, försvarare, målsägandebiträde

På Advokatbyrån Klint är vi juridiskt ombud vid alla tvister om barn och försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

Du som har blivit utsatt för ett brott eller anklagas för att ha utfört ett brott har alltså möjlighet att anlita oss för att föra din talan i rätten.

Ring oss redan idag för att boka in en första rådgivning på 08-121 501 00.

 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.